Rada Synodalna

Wiceprzewodniczący

ks. prof. Marek Uglorz

ks. prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz urodził się 12 listopada 1964 r. w Cieszynie.

Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. 7 stycznia 1990 roku w Starym Bielsku został ordynowany na duchownego przez bp. Janusza Narzyńskiego. Z dniem ordynacji został wikariuszem Parafii w Mikołajkach gdzie pracował do czerwca 1990 roku. Od 1990 roku do 1996 roku był wikariuszem parafii w Skoczowie. W latach 1996-2004 był proboszczem parafii w Brennej-Górkach.

21 marca 2002 roku otrzymał stopień naukowy doktora w zakresie nauk teologicznych, specjalności: biblistyka i teologia systematyczna. Następnie został pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; jest asystentem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT oraz adiunktem w Zakładzie Edukacji Filozoficzno-Społecznej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Od 1 października 2011 r. jest profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, od 2012 roku radca Rady Synodalnej Synodu Kościoła XIII kadencji.

Żonaty, ma córkę.