Rada Synodalna

Radca

ks. dr Adam Malina

Ks. dr Adam Malina urodził się 9 września 1966 roku w Cieszynie. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbył w latach 1986 - 1991.

Od ordynacji na duchownego Kościoła w roku 1991, pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach - Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu, wpierw jako wikariusz, a później proboszcz.

Od roku 2001 jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła gdzie pełni funkcję przewodniczącego synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej, uczestniczy również w pracach Komisji ds. Mediów oraz Teologii i Konfesji. W roku 2014 został członkiem Rady Synodalnej Synodu Kościoła XIII kadencji.

Ks. Adam Malina jest przewodniczącym Redakcji Programów Religijnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przewodniczy Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej.


Jest także przewodniczącym Zarządu Oddziału Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej oraz redaktorem naczelnym portalu luteranie.pl.

W latach 2007-2014 był duszpasterzem Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Irlandii.

W roku 2014 uzyskał tytuł doktora teologii. Autor publikacji z zakresu liturgiki, hymnologii, mediów i historii Kościoła.

Żonaty. Ma troje dzieci.