Rada Synodalna

Radca

ks. Marek Londzin


Ks. Marek Londzin urodził się 22 kwietnia 1966 roku w Czechowicach - Dziedzicach. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbył w latach 1985-1990.

Z dniem ordynacji, 13 października 1991 roku, został wikariuszem parafii w Łodzi. Od 1994 roku najpierw jako wikariusz, a potem - od 1999 roku - wybrany jako pierwszy od czasów Reformacji proboszcz parafii w Istebnej. Od 2006 roku proboszcz nowo erygowanej parafii w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim.

Przewodniczący diecezjalnej komisji ds. diakonii i koordynator Diakonii Cieszyńskiej. Od 2006 roku powołany do służby duszpasterza Ewagelickiego Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie. Wicedyrektor Ewangelickich Domów Opieki "Emaus" w Dzięgielowie.


Delegat do Synodu Kościoła XII i XIII. Przewodniczący synodalnej komisji ds. młodzieży. W 2017 roku Synod Kościoła XIV kadencji wybrał go radcą Rady Synodalnej.

Żonaty, ma troje dzieci.