Rada Synodalna

Prezes Synodu

ks. dr Grzegorz Giemza

Ks. Grzegorz Giemza urodził się 24 sierpnia 1969 roku, w Katowicach. Studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1989-1993. Praktykę kandydacką i wikariat odbył w warszawskiej parafii Świętej Trójcy.

Ordynowany został 14 maja 1994 w Łodzi, z dniem ordynacji został mianowany wikariuszem diecezjalnym Diecezji Warszawskiej. Od stycznia 1995 roku, pełnił obowiązki Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej. W latach 2002 - 2015 był Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży.

Od stycznia 1996 roku, podjął obowiązki Ogólnopolskiego Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego z siedzibą w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim. 

Od 1997 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie. Członek Synodów X, XI, XII i XIII kadencji. Superwizor i prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Uczestnik i organizator licznych konferencji teologicznych i misyjnych.

Od 2011 roku Prezes Prezydium Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Synod Kościoła w 2012 roku na I. sesji XIII kadencji wybrał ks. Grzegorza Giemzę na Prezesa Synodu Kościoła.

Żonaty, ma dwóch synów i córkę.