Strona główna - Rachunki bankowe

Konto rachunku dla przelewów krajowych w PLN
85 1240 1037 1111 0000 0693 1355

Konto rachunku dla przelewów zagranicznych w PLN
IBAN:  
PL 85 1240 1037 1111 0000 0693 1355
SWIFT:  PKOPPLPWXXX

Konto rachunku dla przelewów zagranicznych  w euro
IBAN:  
PL 74 1240 1037 1978 0000 0693 1368

Konto rachunku dla działalności gospodarczej
19 1240 1053 1111 0010 4166 4695