Rada Synodalna


Rada Synodalna w czasie sesji Synodu stanowi prezydium Synodu, a między sesjami reprezentuje Synod i wykonuje zadania określone w Prawie Kościelnym i zlecone jej przez Synod Kościoła.

W skład pięcioosobowej Rady Synodalnej wchodzą – wybierani na pierwszym posiedzeniu Synodu Kościoła – Prezes Synodu (duchowny lub świecki), dwóch radców duchownych oraz dwóch radców świeckich.

Kadencja Rady Synodalnej trwa pięć lat.

Do zadań Rady Synodalnej należy mi:

 • zwoływanie, przygotowywanie porządku obrad oraz prowadzenie sesji Synodu Kościoła,
   
 • realizacja uchwał Synodu Kościoła i spraw przekazanych przez Synod Kościoła
   
 • uchwalanie szczegółowych przepisów kościelnych, opracowanych przez Komisję Prawniczą Synodu Kościoła i
  zaopiniowanych przez Konsystorz,
   
 • przygotowywanie projektów zmian w Zasadniczym Prawie Kościelnym i Regulaminie Zwierzchnich Władz Kościoła,
   
 • podejmowanie na wniosek Konsystorza uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, a należących do kompetencji Synodu, z wyjątkiem zmian Prawa niniejszego i wyborów naczelnych władz Kościoła,
   
 • ustalanie wykładni praw i przepisów kościelnych