Rada Synodalna - Prezes Synodu ks. dr Grzegorz Giemza


Ks. Grzegorz Giemza urodził się 24 sierpnia 1969 roku, w Katowicach. Studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1989-1993. Praktykę kandydacką i wikariat odbył w warszawskiej parafii Świętej Trójcy.

Ordynowany został 14 maja 1994 w Łodzi, z dniem ordynacji został mianowany wikariuszem diecezjalnym Diecezji Warszawskiej. Od stycznia 1995 roku, pełnił obowiązki Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej. W latach 2002 - 2015 był Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży.

Od stycznia 1996 roku, podjął obowiązki Ogólnopolskiego Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego z siedzibą w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim. 

Od 1997 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie. Członek Synodów X, XI, XII i XIII kadencji. Superwizor i prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Uczestnik i organizator licznych konferencji teologicznych i misyjnych.

Od 2011 roku Prezes Prezydium Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Synod Kościoła w 2012 roku na I. sesji XIII kadencji wybrał ks. Grzegorza Giemzę na Prezesa Synodu Kościoła.

Żonaty, ma dwóch synów i córkę.

 • Blog bpa Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bpa Jerzego Samca. Jest to pierwszy w Polsce blog biskupa luterańskiego.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.

 • RODO

  Ochrona danych osobowych w Kościele