Aktualności

 • 19.01.2018 Pierwsze w 2018 roku posiedzenie Konsystorza

  Na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku Konsystorz ogłosił wakans na proboszcza parafii ewangelickiej w Grudziądzu. wiecej

 • 21.01.2018 Centralne nabożeństwo TMoJCh

  Centralne nabożeństwo w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach. Uczestniczył w nim bp Jerzy Samiec. wiecej

 • 20.01.2018

  Spadkobiercy Reformacji w Lublinie

  W lubelskim zamku odbyła się promocja książki „Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy na Lubelszczyźnie i w Lublinie." W wydarzeniu uczestniczył bp Jerzy Samiec.

 • 15.01.2018 Konferencja prasowa TMoJCh

  Znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie w dziejach ekumenizmu - podkreślił bp Jerzy Samiec, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, w czasie konferencji prasowej dotyczącej Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. wiecej

 • 15.01.2018 Spotkanie noworoczne u Prezydenta

  W Pałacu Namiestnikowskim odbyło się spotkanie noworoczne Prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami obecnych w Polsce Kościołów, związków wyznaniowych, religii, narodów i grup etnicznych. wiecej

 • 04.01.2018 Odbył się egzamin kościelny

  Przed kościelną komisją egzaminacyjną w Warszawie pozytywną ocenę uzyskali: Bogusław Sebesta - praktykant parafii w Piszu oraz Marta Zachraj - praktykantka warszawskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. wiecej

 • 01.01.2018 Rok Świadectwa Kościoła

  Rok 2018 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Świadectwa Kościoła. wiecej

Zapowiedzi

21.03.2018

Zaproszenie na ordynację do Golasowic

Zapraszamy na ORDYNACJĘ na duchownych Kościoła - magistrów teologii - Marty Zachraj i Bogusława Sebesty, która będzie miała miejsce w sobotę, 21 kwietnia 2018 roku, w kościele w Golasowicach. Początek nabożeństwa o godz. 10.00.

czytaj więcej
14.02.2018

Pasyjne 7 tygodni bez

Kościół zaprasza do przeżywania duchowości Czasu Pasyjnego w codziennym życiu. Przez włączenie się do działania: "7 tygodni bez" oraz "skarbonki diakonijnej", doświadczanie Bożej miłości i przebaczenia może znaleźć swój praktyczny wymiar.

czytaj więcej
15.12.2017

Przekaż 1% dla bliźnich

Kościół Ewangelicki, oparty bezpośrednio na autorytecie Pisma Świętego, wzywa człowieka do wzięcia odpowiedzialności wobec Boga za swoje życie. Również w wymiarze finansowym. Nie dlatego, aby zasłużyć przed Bogiem na cokolwiek, ale aby okazać wdzięczność dla Zbawiciela.

czytaj więcej

Galeria fotografii

Adwentówka 2017 Adwentówka 2017
Konferencja na UJ Konferencja na UJ
Inauguracja w ChAT 2017 Inauguracja w ChAT 2017
Synod Kościoła 1. sesja Synod Kościoła 1. sesja
Jubileusz ordynacji dk.H.Radacz Jubileusz ordynacji dk.H.Radacz
Jubileusz 65 lat ordynacji Jubileusz 65 lat ordynacji
Adwentówka 2016 Adwentówka 2016
Gala reformacyjna w Pałacu Raczyńskich Gala reformacyjna w Pałacu Raczyńskich
Poświęcenie kaplicy w Głogowie Poświęcenie kaplicy w Głogowie
Urokliwa Ogrodzona ma 10 lat Urokliwa Ogrodzona ma 10 lat



Zapraszamy na



Dowiedz się więcej

 • Blog bpa Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bpa Jerzego Samca. Jest to pierwszy w Polsce blog biskupa luterańskiego.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.