Synod Kościoła - Instytucje dyscyplinarne


Synod Kościoła na wniosek Konsystorza powołuje czterech Rzeczników Dyscyplinarnych. Rzecznikiem Dyscyplinarnym może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii co do niezawisłości, kompetencji i poczucia sprawiedliwości, nie karana sądownie i dyscyplinarnie. Wśród wybranych Rzeczników przynajmniej jeden powinien posiadać wykształcenie wyższe prawnicze oraz co najmniej jeden być duchownym.

Zgodnie z Prawem Kościoła Synod Kościoła wybiera także 12 sędziów dyscyplinarnych spośród kandydatur zgłaszanych przez  każdą Diecezję - po dwie kandydatury; Konsystorz, Radę Synodalną i Konferencję Biskupów po dwóch kandydatów oraz  Synod Kościoła który zgłasza dowolną liczbę kandydatów.

Kandydat na sędziego dyscyplinarnego musi posiadać predyspozycje do wykonywania tej funkcji tj. dawać świadectwo poczucia sprawiedliwości i być aktywnym członkiem Kościoła i osobą nieskazitelnego charakteru.

Rzecznicy Dyscyplinarni

ks. Marian Bienioszek
Przemysław Florjanowicz-Błachut
ks. Roman Kluz
Bernard Rozwałka

Sędziowie Sądu Dysyplinarnego

Jakub Cebula
ks. Dariusz Chwastek
Teresa Cichowicz
Anna Cieślar
Ilona Hajewska
Artur Jakubanis
Ryszard Jerosz
Irena Morawska-Kornas
Janusz Obracaj
Jarosław Płuciennik
ks. Henryk Reske
Magdalena Rozwałka-Radwan

 

 • Blog bpa Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bpa Jerzego Samca. Jest to pierwszy w Polsce blog biskupa luterańskiego.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.