Synod Kościoła - Instytucje dyscyplinarne


Konsystorz powołuje Rzeczników Dyscyplinarnych, których zadaniem jest prowadzenie i występowanie w postępowaniu sądowym. Rzecznikiem Dyscyplinarnym może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii co do niezawisłości, kompetencji i poczucia sprawiedliwości, nie karana sądownie i dyscyplinarnie.

Spośród kandydatur zgłaszanych przez każdą Diecezję - po dwie kandydatury; Konsystorz, Radę Synodalną i Biskupa Kościoła, który zgłasza dowolną liczbę kandydatów Synod Kościoła wybiera:

- 12 sędziów Sądu Dyscyplinarnego, wśród których przynajmniej czterech musi być sędzią sądu państwowego, prokuratorem, adwokatem lub radcą prawnym.
- 4 sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, którzy powinni zajmować stanowisko sędziego sądu państwowego lub prokuratora, bądź wykonywać zawód adwokata lub radcy prawnego.

Kandydat na sędziego dyscyplinarnego musi posiadać predyspozycje do wykonywania tej funkcji tj. dawać świadectwo poczucia sprawiedliwości, być aktywnym członkiem Kościoła i osobą nieskazitelnego charakteru.

Rzecznicy Dyscyplinarni

ks. Marian Bienioszek
Dawid Binemann-Zdanowicz
Przemysław Florjanowicz-Błachut
ks. Roman Kluz
Bogdan Wesołowski

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego

Jerzy Bujok
Łukasz Cieślak
Anna Cieślar
Jakub Cupriak-Trojan
Ilona Hajewska
Artur Jakubanis
Ryszard Jerosz
Irena Morawska-Kornas
Janusz Obracaj
ks. Henryk Reske
Joanna Szydlik
ks. Wiesław Żydel

Sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Jakub Cebula
Andrzej Kijak
Piotr Kowalski
vacat


 

 • Blog bp. Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bp. Jerzego Samca.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.

 • Przeciw nadużyciom seksualnym

  Procedura zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych duchownych i pracowników Kościoła

 • RODO

  Ochrona danych osobowych w Kościele