Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2010

                                                  
 

Uchwały z dnia 9 grudnia 2010
 
 „Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej z wyborów Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Konsystorz zatwierdza wybór ks. prof. Marcina Hintza na Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej”.

„Konsystorz, na podstawie § 50 pkt. a  Regulaminu Parafialnego przyjął rezygnację ks. Adama Glajcara z funkcji proboszcza PEA w Wiśle-Czarnem i dziękuje ks. Adamowi Glajcarowi za służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego KEA w RP, Konsystorz mianuje z dniem 1 lutego 2011 r. ks. Adama Glajcara proboszczem-administratorem Parafii EA w Częstochowie”.

„Konsystorz odwołuje ks. bp Tadeusza Szurmana z funkcji proboszcz-administratora ex officio PEA w Częstochowie z dniem 31 stycznia 2011 r. i dziękuje Księdzu Biskupowi za służbę wykonaną na tym stanowisku”

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego KEA w RP, Konsystorz odwołuje z dniem 31 stycznia 2011 r. ks. Marka Michalika ze stanowiska wikariusza PEA w Wiśle i mianuje go z dniem 1 lutego 2011 r. proboszczem-administratorem PEA w Wiśle-Czarnem”.

Uchwały z dnia 26 listopada 2010

„Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybór ks. prof. Marcina Hintza na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, zgodnie z  protokołem Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Gdańsku z siedzibą w Sopocie z dnia 14 listopada 2010 r. Jednocześnie Konsystorz dziękuje księdzu biskupowi Michałowi Warczyńskiemu za wieloletnią pracę na stanowisku proboszcza parafii.”

„W związku z wprowadzeniem ks. prof. Marcina Hintza w urząd proboszcza PEA w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Konsystorz mianuje z dniem 28 listopada 2010 r. ks. bpa Tadeusza Szurmana proboszczem administratorem ex officio Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie. Jednocześnie Konsystorz dziękuje ks. prof. Marcinowi Hintzowi za dotychczasową, wykonaną pracę na stanowisku proboszcza PEA w Częstochowie.”

„Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybór ks. Michała Makuli na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi, zgodnie z  protokołem Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Łodzi z dnia 7 listopada 2010 r.”

„Na podstawie § 70 pkt. 2 i 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza mgr teol. Dawida Banacha do ordynacji i mianuje go z dniem ordynacji wikariuszem Parafii EA w Suwałkach”

„Na podstawie § 70 pkt. 2 i 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza mgr teol. Łukasza Gasia do ordynacji i mianuje go z dniem ordynacji wikariuszem Parafii EA w Olsztynie”

„Na podstawie § 70 pkt. 2 i 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza mgr teol. Sebastiana Olenckiego do ordynacji i mianuje go z dniem ordynacji wikariuszem Parafii EA w Gliwicach”

„Na podstawie § 70 pkt. 2 i 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza mgr teol. Marcina Liberackiego do ordynacji i mianuje go z dniem ordynacji wikariuszem Parafii EA w Żorach”

Uchwały z dnia 15 października 2010

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje z dniem 1 listopada 2010 r. ks. Wiesława Łyżbickiego na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Wiśle”.

 „Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz po zapoznaniu się z wynikami wizytacji PEA w Częstochowie, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. prof.  Marcina Hintza na stanowisko proboszcza PEA w Gdańsku z siedzibą w Sopocie”

„Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz po zapoznaniu się z wynikami wizytacji PEA w Rynie i PEA św. Mateusza w Łodzi, Konsystorz zatwierdza kandydatury ks. Jana Neumanna i ks. Michała Makuli na stanowisko proboszcza PEA w Łodzi”.

Uchwały z dnia 23 września 2010

„Na wniosek Rady Parafialnej PEA w Gliwicach z dnia 12 września 2010 r.  Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach z dniem 30 września 2010 r. Termin zgłoszeń do dnia 15 grudnia 2010 r.”

„Na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej, Konsystorz odwołuje z dniem 23 września 2010 r. ks. Mirosława Czyża z funkcji duszpasterza młodzieżowego Diecezji Katowickiej i dziękuje mu za wykonaną służbę na tym stanowisku”

„Na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej, Konsystorz mianuje z dniem 24 września 2010 r. ks. Marcina Koniecznego duszpasterzem młodzieży Diecezji Katowickiej”.

„Na wniosek Rady Parafialnej PEA w Słupsku z dnia 19 lipca 2010 r., Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku z dniem 30 września 2010 r. Termin zgłoszeń do dnia 15 grudnia 2010 r.”

Uchwały z dnia 1 lipca 2010

„Konsystorz dopuszcza mgr teol Marcina Liberackiego do I egzaminu kościelnego pro venia concionandi”

„Konsystorz dopuszcza ks. Marka Michalika, wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle,  do II egzaminu kościelnego pro ministerio”. 

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na prośbę Diecezji Wrocławskiej, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. Rafała Millera z funkcji Duszpasterza Młodzieżowego Diecezji Wrocławskiej”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na prośbę Diecezji Wrocławskiej, Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Sebastiana Kozieła Duszpasterzem Młodzieżowym Diecezji Wrocławskiej”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. Marcina Koniecznego ze stanowiska wikariusza Parafii E-A w Ustroniu i wyraża mu podziękowanie za dotychczasową służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Marcina Koniecznego wikariuszem Parafii E-A w Tychach."

 „Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. Mateusza Łaciaka ze stanowiska wikariusza Parafii E-A w Tychach i wyraża mu podziękowanie za dotychczasową służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r.  ks. Mateusza Łaciaka wikariuszem Parafii E-A Gorzowie Wielkopolskim”

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. Bartosza Cieślara ze stanowiska wikariusza Parafii E-A w Żorach i wyraża mu podziękowanie za dotychczasową służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Bartosza Cieślara wikariuszem Parafii E-A w Katowicach”.

„Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. bp Ryszarda Bogusza proboszczem- administratorem ex officio Parafii E-A w Legnicy”
|
„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r.   ks. Michała Kühna ze stanowiska wikariusza Parafii E-A w Kępnie i wyraża mu podziękowanie za wykonaną służbę na tym stanowisku”

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Michała Kühna proboszczem-administratorem Parafii E-A w Kaliszu”.

 „Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. dr Krzysztofa Reja ze stanowiska proboszcza- administratora Parafii E-A w Kaliszu i wyraża podziękowanie za dotychczasową służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. Krzysztofa Cieślara ze stanowiska wikariusza Parafii  E-A w Skoczowie i wyraża mu podziękowanie za wykonaną służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Krzysztofa Cieślara proboszczem-administratorem Parafii E-A w Kępnie”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Waldemara Gabrysia ze stanowiska proboszcza-administratora Parafii E-A w Kępnie i wyraża mu podziękowanie za wykonaną służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na wniosek Rady Parafialnej Parafii E-A w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza Parafii E-A w Gdańsku z siedzibą w Sopocie z dniem 1 sierpnia 2010 r.  Termin zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2010 roku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego  oraz na wniosek Rady Parafialnej Parafii E-A św. Mateusza w Łodzi, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza Parafii E-A św. Mateusza w Łodzi z dniem 1 sierpnia 2010 r. Termin zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2010 roku”.

„Na podstawie § 4 pkt. 8 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego,  Konsystorz powołuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Marcina Koniecznego na stanowisko kapelana pomocniczego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego”.

„Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego i § 46 pkt. 10 Regulaminu Parafialnego oraz protokołu wyborów z dnia 13 czerwca 2010 r. ,  Konsystorz zatwierdza wybór ks. Mirosława Czyża na stanowisko proboszcza pomocniczego Parafii E-A w Skoczowie”.

„Na podstawie § 47 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz zatwierdza wokację spisaną dnia 23 czerwca 2010 r., pomiędzy Radą Parafialną Parafii E-A w Skoczowie a proboszczem pomocniczym ks. Mirosławem Czyżem”.

„Na podstawie § 12 pk. 1, pdpkt. 2 Statutu Towarzystwa Biblijnego i w odpowiedzi na pismo Towarzystwa Biblijnego z dnia 7 czerwca 2010 r.,  Konsystorz deleguje ks. bp Jerzego Samca do Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego”.

Uchwały z dnia 28 maja 2010

„Konsystorz dopuszcza mgr teol. Dawida Banacha do I egzaminu kościelnego pro venia concionandi”.

„Konsystorz dopuszcza mgr teol. Łukasza Gasia do I egzaminu kościelnego pro venia concionandi”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 30 maja 2010 r. ks. Sebastiana Kozieła z funkcji Duszpasterza Młodzieżowego Diecezji Mazurskiej”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 czerwca 2010 r. ks. Pawła Hause Duszpasterzem Młodzieżowym Diecezji Mazurskiej”

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 czerwca 2010 r. ks. Wojciecha Płoszka Duszpasterzem Młodzieżowym Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej”

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. radcę Jana Cieślara z funkcji proboszcza-administratora ex officio Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie i dziękuje mu za wykonaną służbę na tym stanowisku”

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. Marcina Kotasa ze stanowiska asystenta Biskupa Kościoła i dziękuje mu za wykonaną służbę na tym stanowisku”. 

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej z dnia 24 maja 2010 r. i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego z dnia 17 maja 2010 r., Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Marcina Kotasa proboszczem-administratorem Parafii EA Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie”

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. Wojciecha Prackiego ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i dziękuje mu za wykonaną służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Wojciecha Prackiego asystentem Biskupa Kościoła”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2010 r. ks. Dariusza Madzię ze stanowiska proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy i dziękuje mu za wykonaną służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. ks. Dariusza Madzię wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie”.

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2010

W związku z tragiczną śmiercią ś.p. ks. bp. Mieczysława Cieślara:

„Mianować z dniem 29 kwietnia 2010 r. ks. Jana Cieślara proboszczem-administratorem ex officio Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie”.

„Mianować z dniem 29 kwietnia 2010 r. ks. Jana Cieślara proboszczem-administratorem ex officio Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie.”

„Mianować z dniem 29 kwietnia 2010 r. ks. Michała Makulę proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Aleksandrowie Łódzkim”.

Uchwały z dnia 9 kwietnia 2010

„Odwołać z dniem 30 kwietnia 2010 r. ks. bp Rudolfa Bażanowskiego z funkcji proboszcza-administratora ex officio Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu i podziękować mu za wykonaną służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, mianować z dniem 1 maja 2010 r. ks. Marcina Pysza proboszczem – administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu”.

Uchwały z dnia 19 marca 2010

„Dopuścić do ordynacji mgr teol. Wojciecha Płoszka i skierować go z dniem ordynacji do pracy na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu ”.

„Dopuścić do ordynacji mgr teol. Dawida Barona i skierować go z dniem ordynacji do pracy na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie”.

„Dopuścić ks. Grzegorza Brudnego, wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, do II egzaminu kościelnego pro ministerio”.

Uchwały z dnia 25 lutego 2010

„Na wniosek ks. Wiesława Suchoraba, poparty przez Biskupa Diecezji Wrocławskiej oraz na podstawie § 50 pkt.a Regulaminu Parafialnego, odwołać z dniem 30 kwietnia 2010  r. Księdza Wiesława Suchoraba ze stanowiska proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze-Cieplicach i wyrazić mu podziękowanie za wykonaną służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, mianować z dniem 1 maja 2010 r. księdza Wisława Suchoraba proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie”.

"Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, odwołać z dniem 30 kwietnia 2010 r. ks. Sebastiana Kozieła ze stanowiska proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie i wyrazić mu podziękowanie za wykonaną służbę na tym stanowisku”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, mianować ks. Sebastiana Kozieła z dniem 1 maja 2010 r. proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze-Cieplicach”.

"Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, ogłosić wakans na stanowisko proboszcza-pomocniczego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Termin zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2010 r.”