Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2012


Uchwały z dnia 23 listopada 2012

 • Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Sebastiana Kozieła na stanowisko proboszcza parafii w Jeleniej Górze.
   
 • Konsystorz zatwierdza listę kandydatów: ks. Waldemara Gabrysia, ks. Pawła Hause, ks. Marcina Kotasa, ks. Dawida Mendroka, ks. Rafała Millera na stanowisko proboszcza parafii w Poznaniu.
   
 • Konsystorz zatwierdza listę kandydatów: ks. Grzegorza Brudnego, ks. dr Dariusza Chwastka, ks. Wojciecha Prackiego na stanowisko proboszcza parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
   
 • Konsystorz na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego powołał ks. Marcina Liberackiego na stanowisko kapelana pomocniczego.
   
 • W związku z brakiem kandydatów zgłoszonych w terminie, Konsystorz stwierdza, że procedura wyboru proboszcza parafii w Kaliszu uległa zamknięciu.

Uchwała z dnia 27 września 2012

 • Konsystorz dopuszcza ks. Eneasza Kowalskiego oraz ks. Rafała Dawida do II egzaminu kościelnego pro ministerio.

Uchwały z dnia 31 sierpnia 2012

 • Konsystorz dopuszcza mgistrów teologii:  Dariusz Lercha, Łukasza Ostruszkę, Marcina Ratkę-Matejko, Pawła Melera do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
   
 • Konsystorz przychyla się do prośby Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu oraz do wniosku Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i przedłuża wakans na stanowisku proboszcza tej Parafii z terminem zgłoszeń od 1 września do 10 października 2012 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie z terminem zgłoszeń od 1 września do 10 października 2012 roku.  
        
 • Konsystorz zatwierdza protokół z wyborów proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu z dnia 19 sierpnia 2012 roku.

Uchwały z dnia 29 czerwca 2012

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2012 roku ks. Dawida Barona ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2012 roku ks. Dawida Barona na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2012 roku ks. Artura Woltmana ze stanowiska proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kutnie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2012 roku  ks. Marcina Undasa na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kutnie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2012 roku ks. Mateusza Łaciaka ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2012 roku ks. Mateusza Łaciaka na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kutnie z siedzibą w Łowiczu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2012 roku ks. Marcina Liberackiego ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2012 roku  ks. Marcina Liberackiego na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Na podstawie §70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Marcina Pysza na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia 2012 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia 2012 r.
   
 • Na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 19 czerwca 2012 r., w związku ze zdekompletowaniem Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, działając na podstawie § 35 ust. 2 lit. c i ust. 3 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz rozwiązuje Radę Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie wybraną 12 czerwca 2011 r. oraz mianuje w jej miejsce tymczasową Radę Parafialną w trzyosobowym składzie. Z mocy prawa w skład Rady Parafialnej wchodzi również Proboszcz-Administrator lub Proboszcz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
 • Działając na podstawie § 30 ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza uchwałę nr 1/2012 Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2012 r. w sprawie budowy Centrum Parafialnego przy ul. Warszawskiej- Sobieskiego- Plac Zbawiciela w Bydgoszczy, zgodnie z dokumentacją przedłożoną wraz z pismem z dnia 30 maja 2012 r.


Uchwały z dnia 25 maja 2012

 • Na podstawie § 70 pkt 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 30 czerwca 2012 roku ks. Kornela Undasa ze stanowiska proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach i dziękuje za dotychczasową służbę na tym stanowisku.
 • Na podstawie § 70 pkt 3 ZPW, Konsystorz mianuje z dniem 1 lipca 2012 roku  ks. Marcina Koniecznego proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Jelenia Góra-Cieplice w terminie od  28 maja  do 24 czerwca 2012 roku.
   
 • Konsystorz dopuszcza mgister teologii Izabelę Sikorę do egzaminu diakonackiego.


Uchwały z dnia 12 kwietnia 2012     

 • Konsystorz przyjął rezygnację ks. dr Adriana Korczago ze stanowiska wizytatora lekcji religii Diecezji Cieszyńskiej. Konsystorz dziękuje ks. dr Adrianowi Korczago za wieloletnią pracę wykonaną na tym stanowisku.
 • Na podstawie §70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. prof. Bogusława Milerskiego na stanowisko proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Piszu w terminie od 23 kwietnia 2012 roku do 31 maja 2012 roku.

 Uchwała z dnia 9 marca 2012                                         

 • W związku z wyborem na proboszcza parafii w Szczytnie ks. Szymona Czembora, Konsystorz na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, odwołuje ks. Witolda Twardzika z dniem 1 kwietnia 2012 r. ze stanowiska proboszcza-administratora parafii w Szczytnie.

Uchwały z dnia 17 lutego 2012

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie w terminie do 26 marca br.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz mianuje z dniem 1 kwietnia br. ks. Sebastiana Mendroka proboszczem-administratorem parafii w Tarnowskich Górach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz mianuje z dniem 1 kwietnia br. ks. Jana Kurko proboszczem-administratorem parafii w Laryszowie.
   
 •  W związku z wyborem na proboszcza parafii w Szczytnie ks. Szymona Czembora, Konsystorz na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, odwołuje z dniem 31 marca br. ks. Szymona Czembora ze stanowiska proboszcza-administratora parafii w Laryszowie.
   
 • W związku z wyborem na proboszcza parafii w Szczytnie ks. Szymona Czembora, Konsystorz stwierdza zakończenie służby ks. Szymona Czembora z dniem 31 marca br. w parafii w parafii w Tarnowskich Górach. Konsystorz dziękuje ks. Szymonowi Czemborowi za służbę w parafiach w Tarnowskich Górach i Laryszowie.


Uchwały z dnia 27 stycznia 2012

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego,  Konsystorz zatwierdza wybór ks. Szymona Czembora na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w  Szczytnie zgodnie z protokołem Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2011 r.
   
 •  Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 stycznia 2012 roku ks. Jerzego Gansela ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu
 •  Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 lutego 2012 roku ks. Jerzego Gansela wikariuszem Diecezji Wrocławskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6  Konsystorz zatwierdził delegatów Parafii Diecezji Cieszyńskiej do Synodu Diecezjalnego  tej Diecezji.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6  Konsystorz zatwierdził delegatów Parafii Diecezji Mazurskiej do Synodu Diecezjalnego  tej Diecezji.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6  Konsystorz zatwierdził delegatów Parafii Diecezji Katowickiej do Synodu Diecezjalnego  tej Diecezji.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6  Konsystorz zatwierdził delegatów Parafii Diecezji Warszawskiej do Synodu Diecezjalnego  tej Diecezji.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6  Konsystorz zatwierdził delegatów Parafii Diecezji Wrocławskiej do Synodu Diecezjalnego  tej Diecezji.