Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2014


Uchwały z dnia 11 grudnia 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. bp. dr. Mariana Niemca z dniem 6 stycznia 2015 r. ze stanowiska Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. Marcina Podżorskiego z dniem ordynacji wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. Roberta Augustyna z dniem ordynacji wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. Adriana Lazara z dniem ordynacji wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. Tymoteusza Bujoka wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu w okresie od dnia ordynacji do dnia 6 stycznia 2015 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz kieruje ks. Tymoteusza Bujoka z dniem 7 stycznia 2015 r. do służby w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Adama Malinę z dniem 31 grudnia 2014 roku z funkcji Duszpasterza Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Irlandii.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Wojciecha Froehlicha z dniem 1 stycznia 2015 roku  na Duszpasterza Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Irlandii.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. bp. prof. Marcina Hintza z dniem 1 stycznia 2015 roku na stanowisko Proboszcza–Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu.

Uchwały z dnia 21 listopada 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Marcina Pysza z dniem 31 grudnia 2014 r. ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. Wojciecha Płoszka z dniem 1 stycznia 2015 r. Proboszczem-Administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Tomasza Wigłasza z dniem 31 grudnia 2014 r. ze stanowiska Proboszczem-Administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. Dawida Banacha z dniem 1 stycznia 2015 r. Proboszczem-Administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz przyjmuje rezygnację i odwołuje ks. Jana Kurko z dniem 30 listopada 2014 r. z funkcji Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Bogusława Cichego z dniem 1 grudnia 2014 r. na Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji magistrów teologii ewangelickiej: Roberta Augustyna, Tymoteusza Bujoka, Adriana Lazara i Marcina Podżorskiego.
 • Konsystorz przychylając się do prośby ks. Krzysztofa Śledzińskiego o skreślenie z listy duchownych z dniem 1 grudnia 2014 roku, wyrażonej w piśmie z dnia 19 listopada 2014 r., na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW  podjął uchwałę o skreśleniu z listy duchownych ks. Krzysztofa Śledzińskiego z dniem 1 grudnia 2014 roku.
 • Na podstawie § 39 ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 47 ust. 2 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz zatwierdza wokację spisaną pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską w Katowicach a Proboszczem ks. bp. dr. Marianem Niemcem.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza kandydatury: ks. Pawła Hause, ks. Michała Walukiewicza i ks. Bogdana Wawrzeczko na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza wybory Kuratora Diecezjalnego Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, które odbyły się w Bydgoszczy w dniu 8 listopada 2014.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu.

Uchwały z dnia 16 października 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. Marcina Pilcha z dniem 17 października 2014 r. Proboszczem-Administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz:
  a) przyjmuje rezygnację i odwołuje ks. Adama Podżorskiego ze stanowiska Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Cieszyńskiej,
  b) powołuje ks. Henryka Macha na stanowisko Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Cieszyńskiej.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks.  Marcina Koniecznego na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Dawida Mendroka na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza kandydaturę  ks. Wojciecha Prackiego na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu.
   
 • Na podstawie § 39 ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 47 ust. 2 Regulaminu Parafialnego  Konsystorz zatwierdził wokację spisaną pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską w Koninie a Proboszczem ks. Waldemarem Wunszem.

Uchwały z dnia 29 sierpnia 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Alfreda Borskiego ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z dniem 31 sierpnia 2014 r.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Alfreda Borskiego z dniem 1 września 2014 r. na stanowisko proboszcza administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Witolda Twardzika z dniem 31 sierpnia 2014 r. ze stanowiska proboszcza administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. bp. dr. Mariana Niemca z dniem 8 września 2014 r. proboszczem administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu z terminem zgłaszania od 1 do 30 września 2014 r.

Uchwały z dnia 28 lipca 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, które odbyły się w dniu 29 czerwca 2014 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu z terminem zgłoszeń kandydatów od 11 sierpnia  do 12 września  2014 roku.

Uchwały z dnia 27 czerwca 2014

 • Konsystorz, działając na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, odwołuje  ks. Łukasza Zielińskiego ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku z dniem 31 sierpnia 2014 r. i powołuje go na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie z dniem 1 września 2014 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Karola Długosza.
 • Działając na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje mgr. teol. Karola Długosza z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Oskara Wilda.
 • Działając na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje mgr. teol. Oskara Wilda z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Dawida Banacha i  ks. Marcina Liberackiego do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Konsystorz dopuszcza mgr. teol. Roberta Augustyna,  mgr. teol. Tymoteusza Bujoka i mgr. teol. Marcina Podżorskiego do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Biskupa Diecezjalnego Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, które odbyły się w dniu 10 maja 2014 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie, które odbyły się w dniu 1 czerwca 2014r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2014 r. ks. bp. Jana Cieślara z funkcji Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie  i dziękuje mu za służbę w tej parafii.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 września 2014 r. ks. Marcina Undasa Proboszczem-Administratorem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie.
 • Na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej, na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2014 r. ks. Romana Pawlasa ze stanowiska Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej  i dziękuje mu za służbę w tej parafii.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 września 2014 r. ks. Marcina Undasa Proboszczem-Administratorem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej.
 • Na podstawie § 36 ust. 1 lit. c) Pragmatyki Służbowej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz powierza dniem 1 września 2014 r. dk. Halinie Radacz sprawowanie opieki duszpasterskiej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej.

Uchwały z dnia 23 maja 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 31 maja 2014 roku ks. Marcina Undasa z funkcji proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kutnie i dziękuje mu za wykonaną służbę w tych Parafiach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz mianuje z dniem 1 czerwca 2014 roku ks. Mateusza Łaciaka proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz mianuje z dniem 1 czerwca 2014 r. ks. Mateusza Łaciaka proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kutnie.
   
 • Konsystorz dopuszcza ks. Łukasza Gasia do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
   
 • Na podstawie § 39 ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 47 ust. 2 Regulaminu Parafialnego Konsystorz zatwierdził wokację spisaną pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie a ks. dr. Dariuszem Chwastkiem.

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 30 kwietnia 2014 r. ks. dr Mariana Niemca z funkcji proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni oraz dziękuje mu za służbę w tych Parafiach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz mianuje z dniem 1 maja 2014 roku  ks. Eneasza Kowalskiego proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz mianuje z dniem 1 maja 2014 roku  ks. Eneasza Kowalskiego proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni.
 • Konsystorz dopuszcza mgr. teol. Adriana Lazara do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
   
 • Konsystorz dopuszcza ks. Sebastiana Olenckiego do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Wojciecha Płoszka do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Konsystorz, na wniosek Wiceprezesa Konsystorza, odwołuje pana Adama Pastuchę z funkcji członka Kolegium Historycznego z ramienia Konsystorza.
 • Na wniosek Biskupa Kościoła Konsystorz powołuje w skład Kolegium Komisji Historycznej ks. radcę Roberta Sitarka.

Uchwały z dnia 28 marca 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Sebastiana Kozieła ze stanowiska Duszpasterza Młodzieży Diecezji Wrocławskiej i dziękuje mu za służbę na tym stanowisku. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje dk. Izabelę Sikorę na stanowisko Duszpasterza Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach w terminie od 15 kwietnia do 23 maja 2014 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza listę kandydatów z dnia 1 marca 2014 r. na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie, którą pozytywnie zaopiniowała Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.
 • Na wniosek Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie oraz na podstawie uchwały Synodu Diecezji Mazurskiej z dnia 1 marca 2014 r., Konsystorz wyraża zgodę na przyłączenie filiału w Koczarkach do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie.
 • Konsystorz powołuje ks. bp. Jana Cieślara, ks. bp. prof. dr. hab. Marcina Hintza oraz ks. prof. dr. hab. Marka Uglorza jako przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  w Komisji Dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim w RP.
 • Konsystorz, po rozpatrzeniu pisma Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, mianuje ks. Wojciecha Prackiego jako przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  do prac Rady.

Uchwała z dnia 13 lutego 2014 

 • W związku ze śmiercią ks. bp. Tadeusza Szurmana, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, działając na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Mariana Bienioszka na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały z dnia 23 stycznia 2014

 • Na podstawie § 70 pkt. 3. Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 stycznia 2014 r. ks. Michała Matuszka ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu i dziękuję mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3. Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje z dniem 1 lutego 2014 r. ks. Michała Matuszka na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3. Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 stycznia 2014 roku ks. Karola Niedobę ze stanowiska Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej i dziękuje mu za służbę na tym stanowisku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3. Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje z dniem 1 lutego 2014 roku ks. Pawła Melera na stanowisko Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3. Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, ks. płk. Mirosława Woli, Konsystorz odwołuje z dniem 28 lutego 2014 r. ks. płk. Marka Loskota ze stanowiska Kanclerza Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i dziękuje mu za pełnioną funkcję.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, ks. płk. Mirosława Woli, Konsystorz odwołuje z dniem 31 lipca 2014 r. ks. płk. Andrzeja Fobera ze stanowiska Zastępcy Ewangelickiego Biskupa Wojskowego i dziękuje mu za pełnioną funkcję.