Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2015


Uchwały z dnia 10 grudnia 2015

 • Konsystorz dopuszcza mgr teologii  Dorotę Fenger do egzaminu diakonackiego na zasadach I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Konsystorz zatwierdza kandydatury , ks. Marcina Brzóski, ks. Krzysztofa Cienciały i ks. Mateusza Łaciaka na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz zatwierdza wybory Biskupa Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniu 21 listopada 2015 r.

Uchwały z dnia 19 listopada 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Marcina Koniecznego z dniem 31 grudnia 2015 r. ze stanowiska Duszpasterza Młodzieży Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i dziękuje mu za służbę na tym stanowisku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Konsystorz mianuje ks. Tymoteusza Bujoka z dniem 1 stycznia 2016 r. Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach, które odbyły się w dniu 8 listopada 2015 r.

Uchwała z dnia 16 października 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Kuratora Diecezjalnego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, które odbyły się w Świdnicy w dniu 3 października 2015 r.

Uchwały z dnia 18 września 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie.
   
 • Konsystorz dopuszcza ks. Michała Matuszka oraz ks. Łukasza Stachelka do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza kandydatury ks. Mateusza Łaciaka oraz ks. Marcina Koniecznego na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku z terminem zgłaszania od 20 października 2015 r.  do 25 listopada  2015 r.

Uchwała z dnia 28 sierpnia 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie.

Uchwały z dnia 26 czerwca 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 30 czerwca 2015 r. ks. Dawida Mendroka ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu i dziękuję mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Karola Niedobę z dniem 1 września 2015 r. na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2015 r. ks. Karola Długosza ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach i dziękuję mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Karola Długosza z dniem 1 września 2015 r. na stanowisko wikariusza Biskupa Kościoła z tytułem asystent Biskupa Kościoła.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2015 r. ks. Sebastiana Olenckiego ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach i dziękuję mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Sebastiana Olenckiego z dniem 1 września 2015 r. na stanowisko proboszcza - adminisratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2015 r. ks. Tymoteusza Bujoka ze stanowiska wikariusza w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie i dziękuję mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Tymoteusza Bujoka z dniem 1 września 2015 r. na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach.
   
 • Na podstawie § 51 ust. 1 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz przedłuża czynną służbę  ks. prob. Jana Badury do dnia 31 lipca 2016 r.
   
 • Konsystorz dopuszcza ks. Jerzego Gansela do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach z terminem zgłaszania od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2015 roku ks. Bartosza Cieślara ze stanowiska Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie i dziękuję mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2015 roku ks. Bartosza Cieślara na stanowisko Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszowicach.

Uchwały z dnia 21 maja 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorz odwołuje ks. Michała Walukiewicza z dniem 30 czerwca 2015 r. ze stanowiska proboszcza-administratora w Parafiach Ewangelicko-Augsburskich w Włocławku, w Lipnie i w Rypinie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Dawida Mendroka z dniem 1 lipca 2015 r. na stanowisko proboszcza-administratora w Parafiach Ewangelicko-Augsburskich we Włocławku, w Lipnie i w Rypinie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Łukasza Ostruszkę z dniem 1 lipca 2015 r.  na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Marcina Liberackiego z dniem 30 czerwca 2015 r. ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gorzowie Wielkopolskim.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Marcina Liberackiego z dniem 1 lipca 2015 r. na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. dr. Grzegorza Giemzę z dniem 31 grudnia 2015 r. ze stanowiska Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieżowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i dziękuje mu za służbę na tym stanowisku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Marcina Koniecznego z dniem 1 stycznia 2016 r. na stanowisko Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieżowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
   
 • Na podstawie § 27 ust. 2 pkt. 3 statutu Centrum Misji i Ewangelizacji, na wniosek Biskupa Kościoła Konsystorz:
       - odwołuje ks. Jana Badurę z dniem 31 maja 2015 roku ze składu Komisji Egzaminacyjnej dla ewangelistów i misjonarzy i dziękuje mu za służbę na tym stanowisku,
       - powołuje bp. dr. Mariana Niemca z dniem 1 czerwca 2015 r. do składu Komisji Egzaminacyjnej dla ewangelistów i misjonarzy.
   
 • Na podstawie § 15 ust. 1 statutu Centrum Misji i Ewangelizacji, na wniosek Biskupa Kościoła Konsystorz powołuje bp. dr. Mariana Niemca z dniem 1 czerwca 2015 roku na członka Rady Centrum Misji i Ewangelizacji.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Dawida Barona do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza kandydatury ks. Bartosza Cieślara, ks. Mateusza Łaciaka i  ks.  Henryka Reske na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Grzegorza Brudnego na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie.

Uchwały z dnia 10 kwietnia 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Michała Walukiewicza z dniem 27 kwietnia 2015 r. na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Włocławku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Marka Michalika z dniem 30 kwietnia 2015 r. ze stanowiska Duszpasterza Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej i dziękuje mu za służbę na tym stanowisku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje ks. Marcina Podżorskiego z dniem 1 maja 2015 r. Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej.

Uchwały z dnia 27 marca 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. dra Adriana Korczago na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach w terminie od 1 kwietnia do  30 kwietnia 2015 r.
 • Na podstawie § 51 ust. 1 Regulaminu Parafialnego oraz § 9  ust. 1 Pragmatyki Służbowej Kościoła, Konsystorz przedłuża czynną służbę ks. Tadeusza Makuli do czasu wprowadzenia w urząd nowego Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, ale nie później niż do 1 września 2015 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 4 ust. 5 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, Konsystorz kieruje ks. Waldemara Gabrysia do służby na stanowisku  kapelana ewangelickiego.

Uchwały z dnia 19 lutego 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie z terminem zgłaszania od 1 marca do 31 marca 2015 roku.
   
 • Na podstawie § 39 ust. 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 47 ust. 2 Regulaminu Parafialnego Konsystorz zatwierdził wokację spisaną pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską w Opolu a ks. Wojciechem Prackim.
 • Z dniem 1 marca 2015 r. Konsystorz wprowadza następujące zmiany do Regulaminu udostępniania zasobów informatycznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, przyjętego uchwałą nr K/XXIV/20/13 Konsystorza z dnia 20 i 21 listopada 2013 r.:

  1)    § 12 otrzymuje brzmienie:
  1.    Duchowni i pracownicy Kościoła zobowiązani są do archiwizacji treści poczty elektronicznej, z wyłączeniem treści o charakterze duszpasterskim, w programie pocztowym lub w formie papierowej przez okres pięciu lat.    
  2.    Od dnia otrzymania wiadomości przez okres kolejnych 90 dni wiadomości poczty elektronicznej są przechowywane w zasobach serwera obsługującego domenę luteranie.pl. Po upływie tego okresu wiadomości poczty elektronicznej zostaną usunięte  z serwera automatycznie, bez możliwości ich odzyskania w przyszłości.

  2)    Po § 13 wprowadza się § 14 w brzmieniu:
  W przypadku zakończenia świadczenia pracy albo zakończenia współpracy z Kościołem, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, lub w przypadku śmierci osoby, na rzecz której świadczona była usługa e-mail, Administrator Systemu Internetowego Kościoła uprawniony jest do:
  a)    ustawienia, niezwłocznie od pozyskania wiadomości o wystąpieniu jednego z ww. zdarzeń, na koncie pocztowym tej osoby, automatycznej odpowiedzi o treści:
  „Uprzejmie informujemy, że niniejszy  adres poczty elektronicznej w domenie luteranie.pl nie jest już aktywny.”
  b)    usunięcia konta pocztowego, z domeny luteranie.pl w terminie 90 dni liczonych od nastąpienia jednego z ww. zdarzeń, z zastrzeżeniem, że usunięcie nie nastąpi w przypadku powzięcia przez Kościół w tym czasie informacji od organów władzy publicznej, o konieczności zabezpieczenia treści zgromadzonych na danym koncie pocztowym.

  3)    Dotychczasowe §§ 14- 21 otrzymują odpowiednio numerację § 15-22.

Uchwały z dnia 22 stycznia 2015

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz zatwierdza wybory Biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przeprowadzone w dniu 25 października 2014 roku.
 • W związku z orzeczeniami Sądu Dyscyplinarnego I Instancji z dnia 26 lipca 2014 roku oraz Sądu Dyscyplinarnego Odwoławczego z dnia 15 stycznia 2015 roku zapadłymi w sprawie o sygnaturze SD 1/2014, działając na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz skreśla z listy duchownych ks. Piotra Sitka z dniem 22 stycznia 2015 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie z terminem zgłaszania od 1 lutego do 1 marca 2015 roku.
 • Przychylając się do prośby ks. Rafała Dawida o skreślenie z listy duchownych wyrażonej w piśmie z dnia 4 grudnia 2014 roku, na podstawie § 70 pkt. 2. ZPW Konsystorz podjął uchwałę o skreśleniu z listy duchownych ks. Rafała Dawida z dniem 1 marca 2015 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz powołuje ks. Artura Woltmana z dniem 1 marca 2015 roku na wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku.
 • Działając na podstawie pkt. 1.5. lit. a) Prawa Finansowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  z dnia 3 listopada 2001 r. Konsystorz zwalnia z obciążenia składką kościelną ofiary pieniężne zebrane w czasie ekumenicznych nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2015 r. dla prześladowanych chrześcijan w Syrii, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących wymogów:
  a)    ofiary zebrane zostały przez parafie i inne jednostki organizacyjne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w czasie ekumenicznych nabożeństw w ramach TMoJCh 2015;
  b)    zebrane ofiary zostały w całości przekazane  w 2015 r. na rzecz Polskiej Rady Ekumenicznej,
  c)    zebrane i przekazane ofiary wykazane zostaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.