Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2016


Uchwały z dnia 9 grudnia 2016

 • Konsystorz kieruje mgr. teol. Dorotę Fenger z dniem ordynacji do służby diakonackiej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Piotra Sztwietnię.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje mgr. teol. Piotra Sztwiertnię z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Zbigniewa Obracaja.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje mgr. teol. Zbigniewa Obracaja z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Grzegorza Olka.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje mgr. teol. Grzegorza Olka z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza w Centrum Ewangelizacji i Misji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie.
 • Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2 statutu Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, działając na wniosek Biskupa Kościoła, Konsystorz odwołuje ks. dr Grzegorza Giemzę z dniem 31 lipca 2017 r. ze stanowiska Ogólnopolskiego Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego i dziękuje mu pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2 statutu Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, działając na wniosek Biskupa Kościoła, Konsystorz powołuje diakona Pawła Gumperta z dniem 1 sierpnia 2017 r. na stanowisko Ogólnopolskiego Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego na okres 5-letniej kadencji (2017-2022).

Uchwały z dnia 17 listopada 2016

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji diakonackiej mgr. teol. Dorotę Fenger.
   
 • Konsystorz ustala następujące terminy swoich posiedzeń w 2017 roku:

1)      19-20 stycznia 2017
2)      23-24 lutego 2017
3)      23-24 marca 2017
4)      20-21 kwietnia 2017
5)      18-19 maja 2017
6)      22-23 czerwca 2017
7)      31 lipca 2017 - termin rezerwowy
8)      31 sierpnia – 01 września 2017
9)      28-29 września 2017
10)   19-10 października 2017
11)   16-17 listopada 2017
12)   07-08 grudnia 2017

Uchwały z dnia 14 października 2016

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz odwołuje z dniem 31 października 2016 r. ks. radcę Marcina Undasa ze stanowiska Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie oraz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje z dniem 1 listopada 2016 r. bpa Jana Cieślara na stanowisko Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie oraz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej.
   
 • Konsystorz odwołuje z dniem 31 października 2016 r. ks. radcę Andrzeja Dębskiego ze składu Redakcji Programów Religijnych i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Konsystorz powołuje z dniem 1 listopada 2016 r. Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską - rzecznika prasowego Kościoła do składu Redakcji Programów Religijnych.
   
 • Na podstawie § 8 ust. 1 lit. a) i ust. 2 Regulaminu Instytutu Pastoralnego, Konsystorz powołuje z dniem 1 listopada 2016 bp. Adriana Korczago na stanowisko Dyrektora Instytutu Pastoralnego, na kolejną pięcioletnią kadencję.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu z terminem zgłaszania od 15 listopada 2016 r.  do 15 grudnia 2016 r.
   
 • Na podstawie § 22 ust. 1 i ust. 2 statutu Polskiej Rady Ekumenicznej, Konsystorz deleguje następujące osoby do reprezentowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Komisjach Polskiej Rady Ekumenicznej:
  - Elżbietę Byrtek do Komisji Wychowania Chrześcijańskiego
  - dr Jerzego Sojkę do Komisji Dialogu
  - radcę Bożenę Polak do Komisji Diakonijnej
  - Elżbietę Walukiewicz do Komisji Kobiet
  - Sebastiana Madejskiego do Komisji Młodzieżowej
  - ks. dra Adama Malinę do Komisji Mediów
   
 • Konsystorz postanawia przyjąć deklarację dotyczącą zaangażowania się w promocję idei Sprawiedliwego Handlu w ramach ogólnopolskiej kampanii Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Przyjmując deklarację Konsystorz zobowiązuje się do:
  1)     promowania idei i produktów Sprawiedliwego Handlu, aby w ten sposób przyczynić się do wspierania drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa, dla których jest to szansa na utrzymanie się z pracy własnych rąk, poprawę warunków życia swoich rodzin oraz rozwój lokalnych społeczności,
  2)    podjęcia działań mających na celu spełnienie wszystkich kryteriów związanych z przyznaniem tytułu Wspólnota Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu, ustalonych przez organizatorów kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce, tj. Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska i Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu oraz dostępnych na stronie spolecznosci.fairtrade.org.pl
  Wykonanie uchwały Konsystorz zleca Kancelarii Biskupa Kościoła.

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2016

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie, które odbyły się w Ostródzie w dniu 24 lipca 2016 r.

Uchwały z dnia 24 czerwca 2016

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Wojciecha Płoszka na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie, które odbyły się w Pszczynie w dniu 19 czerwca 2016 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Mirosława Czyża z dniem 7 sierpnia 2016 r.na stanowisko Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Studzionce.
 • Na podstawie § 50 lit. a) Regulaminu Parafialnego, Konsystorz przyjmuje rezygnację ks. Bogdana Wawrzeczko ze stanowiska Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Węgrowie ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2016 r. i dziękuję mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Bogdana Wawrzeczko z dniem 1 września 2016 r. na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
 • Na podstawie § 50 lit. a) Regulaminu Parafialnego, Konsystorz przyjmuje rezygnację ks. Pawła Szwedo ze stanowiska Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2016 r. i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Pawła Szwedo z dniem 1 września 2016 r. na stanowisko Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Węgrowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2016 r. ks. Mateusza Łaciaka ze stanowiska Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku i w Kutnie oraz dziękuję mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Mateusza Łaciaka z dniem 1 września 2016 r. na stanowisko Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2016 r. ks. Szymona Czembora ze stanowiska Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieluniu i dziękuję mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Szymona Czembora z dniem 1 września 2016 r. na stanowisko Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku i w Kutnie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Cezarego Jordana z dniem 1 września 2016 r. na stanowisko Proboszcza-Administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieluniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2016 r. ks. Roberta Augustyna ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach oraz dziękuję mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Roberta Augustyna z dniem 1 września 2016 r. na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach.
 • Konsystorz dopuszcza magistrów teologii: Zbigniewa Obracaja, Grzegorza Olka,  Bogusława Sebestę i Piotra Sztwiertnię do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Dariusza Lercha, ks. Łukasza Ostruszkę i ks. Marcina Ratka-Matejko do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Działając na podstawie § 16 ust. 2 statutu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz powołuje z dniem 1 lipca 2016 r. Bożenę Polak do składu Rady Diakonii.
   
 • Działając na podstawie § 16 ust. 2 statutu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz powołuje z dniem 1 lipca 2016 r. ks. Piotra Wowrego do składu Rady Diakonii.

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2016

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza kandydatury: ks. Alfreda Borskiego, ks. Mirosława Czyża i ks. Bogdana Wawrzeczko na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Pawła Melera do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.”
 • W związku ze złożoną w dniu 15 marca 2016 r. przez Grzegorza Wacławika rezygnacją, działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Wydawnictwa Augustana, Konsystorz odwołuje z dniem 30 kwietnia 2016 r. Grzegorza Wacławika ze składu Rady Wydawnictwa i dziękuje mu za wykonaną pracę.
 • Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Wydawnictwa Augustana, Konsystorz - w drodze kooptacji - powołuje z dniem 1 maja 2016 r. Jerzego Sikorę do składu Rady Wydawnictwa w bieżącej kadencji.
   
 • Działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Instytutu Pastoralnego, Konsystorz powołuje z dniem 1 maja 2016 r. na okres nowej kadencji wynoszącej 5 lat (2016-2020) Radę Instytutu Pastoralnego w następującym składzie:

           bp Jerzy Samiec – Biskup Kościoła ( z urzędu),
           ks. dr Grzegorz Giemza – Prezes Synodu (z urzędu),
           bp dr Marian Niemiec – przedstawiciel Konferencji Biskupów,
           bp prof. Marcin Hintz – przedstawiciel sekcji ewangelickiej CHAT,
           radca Bożena Polak – przedstawiciel Konsystorza

 • W związku z wygaśnięciem mandatu radcy Konsystorza ks. Roberta Sitarka wskutek upływu kadencji, działając na podstawie § 3 us.7 statutu Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz powołuje z dniem 1 maja 2016 r. ks. Edwina Pecha do składu Kolegium Komisji Historycznej.
 • Konsystorz przyjmuje z dniem 30 kwietnia 2016 r. rezygnację ks. Jerzego Belowa z funkcji przedstawiciela Kościoła w Stałym Międzynarodowym Wydziale przy Niemieckich Ewangelickich Dniach Kościoła i dziękuje mu za wykonaną pracę.
 • Konsystorz deleguje z dniem 1 maja 2016 r. przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: Annę Wrzesińską do prac w Stałym Międzynarodowym Wydziale przy Niemieckich Ewangelickich Dniach Kościoła.

Uchwały z dnia 31 marca 2016

 • Konsystorz kieruje, z dniem 1 kwietnia 2016 roku, ks. dr. Ireneusza Lukasa do służby poza parafialnej w Światowej Federacji Luterańskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz odwołuje ks. bp. Ryszarda Bogusza z dniem 30 kwietnia 2016 r. ze stanowiska proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz powołuje ks. Jerzego Gansela z dniem 1 maja 2016 r. na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie z terminem zgłaszania od 1 maja 2016 r.  do 31 maja 2016 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku,  które odbyły się  w dniu  21 lutego 2016 r.
   
 • Realizując uchwałę Rady Synodalnej Kościoła z dnia 1 kwietnia 2016 roku Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zarządza, co następuje:

- na mocy § 44 ZPW oraz § 3 Regulaminu Wyborów Delegatów Świeckich do Synodów Diecezjalnych – wybory delegatów świeckich do Synodów Diecezjalnych przeprowadza się do 31 grudnia 2016 r. Liczbę delegatów świeckich określają Rady Diecezjalne.

- na mocy § 59 pkt. 3 ZPW oraz § 3 Regulaminu Wyborów Delegatów Duchownych – wybory delegatów duchownych do XIV Synodu Kościoła przeprowadzi się do 15 lipca 2016 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych.

- na mocy § 59 pkt. 4 ZPW oraz § 3 Regulaminu Wyborów Delegatów Świeckich do Synodu Kościoła – wybory delegatów świeckich do XIV Synodu Kościoła przeprowadza się do 15 marca 2017 r.

Wybory przedstawiciela pracowników naukowych ChAT przeprowadza się  do 15 marca 2017 r.

limit liczbowy delegatów świeckich wynosi odpowiednio:

- Diecezja Cieszyńska        13 delegatów    13 zastępców
- Diecezja Katowicka            5 delegatów      5 zastępców
- Diecezja Mazurska             3 delegatów      3 zastępców
- Diecezja Pomorsko-Wlkp.  3 delegatów      3 zastępców
- Diecezja Warszawska        3 delegatów      3 zastępców
- Diecezja Wrocławska         3 delegatów      3 zastępców
                          
                           Razem:    30 delegatów    30 zastępców

 • Konsystorz przyjmuje następujące kalendarium wyborów delegatów do XIV Synodu Kościoła:

- do 15 lipca 2016 r.  -  Wybory delegatów księży oraz przedstawicieli diakonów z wykształceniem teologicznym
- do 31 grudnia 2016 r.  -  Wybory delegatów świeckich do Synodów Diecezjalnych
- do 15 marca 2017 r. -  Wybory delegatów świeckich oraz przedstawiciela pracowników naukowych ChAT


Uchwały z dnia 26 lutego 2016

 • Na podstawie § 70 punktu 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz uchwala wakans na stanowisku Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie z terminem od 10 marca do 10 kwietnia 2016 roku.
   
 • W związku z rezygnacją bp. Pawła Anweilera z członkostwa w Radzie Wydawnictwa Augustana, Konsystorz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Wydawnictwa Augustana przyjmuje rezygnację bp. Pawła Anweilera z dniem 25 lutego 2016 roku i dziękuje mu za wykonaną służbę.
   
 • Konsystorz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Wydawnictwa Augustana powołuje bp. Adriana Korczago z dniem 26 lutego 2016 roku w skład Rady Wydawnictwa Augustana.

Uchwały z dnia 29 stycznia 2016

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Konsystorz odwołuje ks. Waldemara Wunsza z dniem 31 stycznia 2016 roku ze stanowiska Duszpasterza Młodzieży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i dziękuje mu za służbę na tym stanowisku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Konsystorz powołuje ks. Karola Niedobę z dniem 1 lutego 2016 roku na stanowisko Duszpasterza Młodzieży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 • Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Diecezjalnego Konsystorz aprobuje uchwałę nr 1/2016 Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 12 stycznia 2016 roku o ustanowieniu siedziby władz Diecezji Cieszyńskiej pod adresem: pl. ks. Marcina Lutra nr 3, 43-300 Bielsko-Biała. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.