Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2017


Uchwała z dnia 8 grudnia 2017 roku
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie, które odbyły się w Olsztynie w dniu 3 grudnia 2017 r.

Uchwały z dnia 17 listopada 2017 roku
 

 • Konsystorz dopuszcza ks. Oskara Wilda do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.

 • Konsystorz ustala następujące terminy swoich posiedzeń w 2018 r.:
        18-19 stycznia 2018 r.
        15-16 lutego 2018 r.
        15-16 marca 2018 r.
        05-06 kwietnia 2018 r.
        17-18 maja 2018 r.
        21-22 czerwca 2018 r.
        30 lipca 2018 r. - termin rezerwowy
        30-31 sierpnia 2018 r.
        19-20 września 2018 r.
        11-12 października 2018 r.
        15-16 listopada 2018 r.
        06-07 grudnia 2018 r.

   

Uchwały z dnia 20 października 2017 roku
 

 • Działając na podstawie § 5 ust. 1 statutu Komisji Historycznej oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Działania Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła powołuje z dniem 1 listopada 2017 r. Danutę Szczypkę na Przewodniczącego Drugiego (Południowego) Zespołu Badawczego Komisji Historycznej.

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Łukasza Stachelka na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie.
   

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje diakon Izabelę Sikorę z dniem 31 października 2017 roku z funkcji Duszpasterza Młodzieży Diecezji Wrocławskiej i dziękuje jej za pełnioną służbę.
   

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje księdza Pawła Melera z dniem 1 listopada 2017 roku na Duszpasterza Młodzieży Diecezji Wrocławskiej.


Uchwały z dnia 28 września 2017 roku
 

 • Działając na podstawie § 5 ust. 1 statutu Komisji Historycznej oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Działania Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła powołuje z dniem 1 października 2017 r. ks. Tomasza Bujoka do składu Komisji Historycznej – Drugiego Zespołu Badawczego (Zespół ”Południowy”).
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Kościoła Konsystorz powołuje z dniem 1 października 2017 roku ks. Michała Makulę na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


Uchwały z dnia 23 czerwca 2017 roku
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2017 r. ks. Marcina Liberackiego ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Marcina Liberackiego z dniem 1 września 2017 r. na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2017 r. ks. Piotra Sztwiertnię ze stanowiska wikariusza Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Piotra Sztwiertnię z dniem 1 września 2017 r. na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2017 r. ks. Zbigniewa Obracaja ze stanowiska wikariusza Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Zbigniewa Obracaja z dniem 1 września 2017 r. na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2017 r. ks. Pawła Melera ze stanowiska wikariusza Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Pawła Melera z dniem 1 września 2017 r. na stanowisko wikariusza Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2017 r. ks. Michała Matuszka ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Michała Matuszka z dniem 1 września 2017 r. na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2017 r. dk. Dorotę Fenger ze stanowiska diakona w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie oraz dziękuje jej za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz kieruje dk. Dorotę Fenger z dniem 1 września 2017 r. do służby diakonackiej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie z terminem zgłaszania od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
   

Uchwały z dnia 20 kwietnia 2017 roku
 

 • Działając na podstawie § 36 ust. 2 Przepisów Dyscyplinarnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Konsystorz powołuje z dniem 21 kwietnia 2017 r. ks. Mariana Bienioszka, Dawida Binemann-Zdanowicza, Przemysława Florjanowicz-Błachuta, ks. Romana Kluza i Bogdana Wesołowskiego na Rzeczników Dyscyplinarnych.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem 21 kwietnia 2017 r. ks. Edwina Pecha z funkcji Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Wrocławskiej Kościoła i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 22 kwietnia 2017r. ks. Sławomira Janusza Sikorę na Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
   
 • Na podstawie art. 7 lit. c) Regulaminu Systemu Internetowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorz postanowił powołać z dniem 22 kwietnia 2017 r. do Rady Systemu Internetowego następujące osoby: ks. dr Adama Malinę, ks. Pawła Melera, ks. Marka Michalika, Beatę Michałek, ks. Łukasza Ostruszkę i ks. Marcina Ratkę-Matejko.

Uchwały z dnia 24 marca 2017 roku
 

 • Konsystorz dopuszcza mgr. teol. Martę Zachraj do egzaminu diakonackiego na zasadach I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, które odbyły się we Wrocławiu w dniu 26 lutego 2017r.
 • Na podstawie § 18 statutu Towarzystwa Biblijnego Konsystorz deleguje bp. Jerzego Samca jako przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Komitecie Krajowym Towarzystwa Biblijnego w Polsce na okres pięcioletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 1 maja 2017 r. i trwającej do dnia 30 kwietnia 2022 r.


Uchwały z dnia 24 lutego 2017
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorz odwołuje z dniem 28 lutego 2017 r. ks. radcę Marcina Undasa z funkcji Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Warszawskiej Kościoła i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 marca 2017r. ks. Wojciecha Rudkowskiego na Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
   

Uchwała z dnia 20 stycznia 2017
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Marcina Orawskiego na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.