Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2018


Uchwały z dnia 7 grudnia 2018
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji magistrów teologii: Marka Bożka, Pawła Mikołajczyka, Arkadiusza Raszkę i Piotra Ucińskiego.
 • Konsystorz kieruje dk. Wiktorię Matloch z dniem ordynacji, tj. z dniem 5 stycznia 2019 r., do służby na stanowisku diakona w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.
 • Konsystorz kieruje ks. Marka Bożka z dniem ordynacji, tj. z dniem 5 stycznia 2019 r., do służby na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze.
 • Konsystorz kieruje ks. Arkadiusza Raszkę z dniem ordynacji, tj. z dniem 5 stycznia 2019 r., do służby na stanowisku wikariusza w Diecezji Warszawskiej.
 • Konsystorz kieruje ks. Pawła Mikołajczyka z dniem ordynacji, tj. z dniem 5 stycznia 2019 r., do służby na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
 • Konsystorz kieruje ks. Piotra Ucińskiego z dniem ordynacji, tj. z dniem 5 stycznia 2019 r., do służby na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, które odbyły się w Cieszynie w dniu 21 października 2018 r.


Uchwały z dnia 15 listopada 2018
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju z terminem zgłaszania od 1 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2019 r.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, działając na wniosek Biskupa Diecezjalnego Diecezji Mazurskiej, Konsystorz powołuje z dniem 1 grudnia 2018 r. ks. Łukasza Stachelka na stanowisko Kapelana Więziennego Diecezji Mazurskiej.
   
 • Na podstawie § 52 ust. 1 Regulaminu Parafialnego Konsystorz powołuje ks. Waldemara Szajthauera z dniem 15 listopada 2018 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej.
   
 • W związku z pismem Krzysztofa Śledzińskiego z dnia 17 lipca 2018 roku, działając na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW, oraz § 6b ust 4 Pragmatyki Służbowej Kościoła Konsystorz wpisuje Krzysztofa Śledzińskiego na listę duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dniem 1 stycznia 2019.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Krzysztofa Śledzińskiego z dniem 1 stycznia 2019 r. na stanowisko wikariusza Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW oraz § 4 ust. 5 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, działając na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Konsystorz odwołuje ks. kmdr. por. Marcina Pilcha z dniem 31 grudnia 2018 r. ze służby na stanowisku kapelana ewangelickiego w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowymi i dziękuje mu za wykonaną pracę.
   
 • Konsystorz ustala następujące terminy swoich posiedzeń w 2019 r.:
  17-18 stycznia 2019 r.
  21-22 lutego 2019 r.
  28-29 marca 2019 r.
  25-26 kwietnia 2019 r.
  28-29 maja 2019 r.
  27-28 czerwca 2019 r.
  29-30 sierpnia 2019 r.
  12-13 września 2019 r.
  10-11 października 2019 r.
  14-15 listopada 2019 r.
  12-13 grudnia 2019 r.
   

Uchwały z dnia 11 października 2018
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji diakonackiej mgr teol. Wiktorię Matloch.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje bp. Adriana Korczago z dniem 17 listopada 2018 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Alfreda Borskiego z dniem 17 listopada 2018 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW oraz § 52 ust. 1 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz powołuje ks. Witolda Twardzika z dniem 18 listopada 2018 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 17 listopada 2018 roku ks. Adriana Lazara ze stanowiska wikariusza Diecezji Mazurskiej oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje z dniem 18 listopada 2018 roku ks. Adriana Lazara na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, które odbyły się w Skoczowie w dniu 23 września 2018 roku.


Uchwały z dnia 30 sierpnia 2018
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje ks. Karola Długosza z dniem 31 sierpnia 2018 roku z funkcji asystenta Ewangelickiego Duszpasterza Studentów Luteran ChAT i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Łukasza Ostruszkę z dniem 1 września 2018 roku na asystenta Ewangelickiego Duszpasterza Studentów Luteran ChAT.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Tymoteusza Bujoka z dniem 31 sierpnia 2018 roku z funkcji Duszpasterza Młodzieży Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Roberta Augustyna z dniem 1 września 2018 roku na Duszpasterza Młodzieży Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
   
 • Na podstawie § 52 ust. 1 Regulaminu Parafialnego Konsystorz powołuje bp. Adriana Korczago z dniem 30 sierpnia 2018 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu, które odbyły się w Grudziądzu w dniu 17 czerwca 2018 roku.

 

Uchwały z dnia 21 czerwca 2018
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje ks. Tadeusza Konika z dniem 31 lipca 2018 roku ze stanowiska Ewangelickiego Duszpasterza Policji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Marka Twardzika z dniem 1 sierpnia 2018 roku na stanowisko Ewangelickiego Duszpasterza Policji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
   
 • Konsystorz dopuszcza magistrów teologii: Marka Bożka, Arkadiusza Raszkę i Piotra Ucińskiego do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Alfreda Borskiego na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Bogdana Wawrzeczko na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Marcina Brzóski na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Sławomira Sikory na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.


Uchwały z dnia 18 maja 2018
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2018 r. ks. Michała Matuszka ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku oraz dziękuje mu za pełnioną służbę. Konsystorz powołuje ks. Michała Matuszka z dniem 1 września 2018 r. na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2018 r. ks. Oskara Wilda ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz dziękuje mu za pełnioną służbę. Konsystorz powołuje ks. Oskara Wilda z dniem 1 września 2018 r. na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2018 r. ks. Łukasza Ostruszkę ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle oraz dziękuje mu za pełnioną służbę. Konsystorz powołuje ks. Łukasza Ostruszkę z dniem 1 września 2018 r. na stanowisko wikariusza Biskupa Kościoła z tytułem asystent Biskupa Kościoła.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2018 r. ks. Karola Długosza ze stanowiska wikariusza Biskupa Kościoła z tytułem asystent Biskupa Kościoła oraz dziękuje mu za pełnioną służbę. Konsystorz powołuje ks. Karola Długosza z dniem 1 września 2018 r. na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2018 r. ks. Tymoteusza Bujoka ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach oraz dziękuje mu za pełnioną służbę. Konsystorz powołuje ks. Tymoteusza Bujoka z dniem 1 września 2018 r. na stanowisko wikariusza w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2018 r. ks. dra Grzegorza Olka ze stanowiska wikariusza w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie oraz dziękuje mu za pełnioną służbę. Konsystorz powołuje ks. dra Grzegorza Olka z dniem 1 września 2018 r. na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Roberta Augustyna, ks. Tymoteusza Bujoka i ks. Marcina Podżorskiego do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Konsystorz dopuszcza mgr teol. Pawła Mikołajczyka do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.


Uchwały z dnia 6 kwietnia 2018

 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje mgr. teol. Bogusława Sebestę z dniem ordynacji, tj. z dniem 21 kwietnia 2018 r., na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
   
 • Konsystorz kieruje mgr. teol. Martę Zachraj z dniem ordynacji, tj. z dniem 21 kwietnia 2018 r., do służby na stanowisku diakona w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie z terminem zgłaszania od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. dra Karola Niedoby na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu.
 • Działając na podstawie § 15 statutu Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz powołuje z dniem 1 maja 2018 r. na kolejną pięcioletnią kadencję (lata: 2018 - 2023) Radę Centrum Misji i Ewangelizacji w składzie: bp Jerzy Samiec, bp Marian Niemiec, Jan Macura, Daniel Anweiler, ks. Marcin Podżorski.


Uchwały z dnia 16 marca 2018
 

 • Konsystorz dopuszcza ks. Karola Długosza do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie z terminem zgłaszania od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.


Uchwały z dnia 15 lutego 2018
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teol. Bogusława Sebestę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji diakonackiej mgr teol. Martę Zachraj.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Adriana Lazara,  ks. Marcina Rayssa i  ks. Łukasza Zielińskiego do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Konsystorz dopuszcza mgr teol. Wiktorię Matloch do egzaminu diakonackiego na zasadach I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.


Uchwały z dnia 19 stycznia 2018
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Biskupa Diecezjalnego Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, które odbyły się w Mikołajkach w dniu 25 listopada 2017 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 stycznia 2018 r. ks. Adriana Lazara ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Adriana Lazara z dniem 1 lutego 2018 r. na stanowisko wikariusza Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu z terminem zgłaszania od 15. lutego 2018 r. do 15. marca 2018 r.