Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2019


Uchwały z dnia 12 grudnia 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje ks. Krzysztofa Śledzińskiego z dniem 31 grudnia 2019 roku ze stanowiska wikariusza Diecezji Mazurskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 stycznia 2020 r. ks. Krzysztofa Śledzińskiego na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje dk. Martę Zachraj-Mikołajczyk z dniem 31 stycznia 2020 roku ze służby na stanowisku diakona w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie i dziękuje jej za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 lutego 2020 r. dk. Martę Zachraj-Mikołajczyk do służby na stanowisku diakona w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu z terminem zgłaszania od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku z terminem zgłaszania od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.


Uchwała z dnia 21 listopada 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju, które odbyły się w dniu 27 października 2019 r.


Uchwała z dnia 11 października 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach, które odbyły się w Suwałkach w dniu 6 października 2019 r.


Uchwała z dnia 29 sierpnia 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW oraz § 4 ust. 5 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, działając na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Konsystorz powołuje ks. Wojciecha Płoszka z dniem 1 września 2019 r. do służby na stanowisku kapelana ewangelickiego w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym.


Uchwały z dnia 26 czerwca 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 1 lipca 2019 r. ks. Eneasza Kowalskiego ze stanowiska proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, w związku z urlopem ks. dra Dariusza Chwastka, Konsystorz powołuje bp. Jana Cieślara na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia w Warszawie na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 17 sierpnia 2019 r. ks. Witolda Twardzika ze stanowiska proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Adriana Lazara na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z dniem 18 sierpnia 2019.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Dawida Banacha na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie z terminem zgłaszania się kandydatów od 1 do 31 sierpnia 2019 r.
   
 • W związku z zakończeniem kadencji, działając na podstawie § 13 ust. 1 statutu Wydawnictwa Augustana Konsystorz powołuje z dniem 1 lipca 2019 r. na wniosek Biskupa Kościoła, na okres nowej 5-letniej kadencji (lata 2019-2024), Radę Wydawnictwa Augustana w składzie: bp Adrian Korczago, radca Bożena Polak, radca Jan Machalica, ks. radca Waldemar Szajthauer.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW, przychylając się do wniosku ks. Dawida Barona, Konsystorz przenosi ks. Dawida Barona w stan spoczynku z dniem 1 lipca 2019 roku i dziękuje mu za pełnioną służbę.


Uchwała z dnia 29 maja 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Eneasza Kowalskiego na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju.


Uchwały z dnia 26 kwietnia 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach z terminem zgłaszania od 1 do 31 maja 2019 r.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 30 czerwca 2019 r. ks. Piotra Ucińskiego ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Piotra Ucińskiego z dniem 1 lipca 2019r. na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 30 czerwca 2019 r. ks. Marcina Liberackiego ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Marcina Liberackiego z dniem 1 lipca 2019 r. na stanowisko proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie.
 • Konsystorz dopuszcza mgr teol. Katarzynę Kowalską do egzaminu diakonackiego na zasadach I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi.

Uchwała z dnia 28 marca 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz powołuje ks. Pawła Szwedo z dniem 1 kwietnia 2019 roku na Duszpasterza Więziennego Diecezji Warszawskiej.

Uchwały z dnia 22 lutego 2019

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie z terminem zgłaszania od 1 do 31 marca 2019 r.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju z terminem zgłaszania od 1 do 30 kwietnia 2019 r.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz zatwierdza kandydatury: ks. Dariusza Lercha, ks. Marcina Liberackiego i ks. Marcina Ratki-Matejko na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu Zdroju.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Jana Sztwiertnię z dniem 28 lutego 2019 roku ze stanowiska wikariusza Diecezji Cieszyńskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Jana Sztwiertnię z dniem 1 marca 2019 roku na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.


Uchwały z dnia 18 stycznia 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Marcina Brzóskę z dniem 2 marca 2019 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wirku i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Sebastiana Olenckiego z dniem 2 marca 2019 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Sebastiana Olenckiego z dniem 3 marca 2019 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wirku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Eneasza Kowalskiego z dniem 3 marca 2019 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Waldemara Szajthauera z dniem 28 lutego 2019 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Dariusza Madzię z dniem 28 lutego 2019 roku ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Dariusza Madzię z dniem 1 marca 2019 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej.
   
 • Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Centrum Mediacji I Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej Konsystorz Kościoła wybiera Łukasza Cieślaka, Michała Hucała i Bożenę Giemzę do Rady Centrum na pierwszą wspólną kadencję wynoszącą 5 lat (lata 2019-2024)
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje bp. Adriana Korczago z dniem 31 stycznia 2019 roku z funkcji Duszpasterza Akademickiego Studentów Luteran ChAT i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powierza Biskupowi Kościoła z dniem 1 lutego 2019 roku opiekę duszpasterską nad studentami luteranami ChAT.