Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2020

Uchwała z 30 listopada 2020
 

 • Na  podstawie  §  70  pkt.  3  Zasadniczego  Prawa  Wewnętrznego  Konsystorz  powołuje z dniem 1 grudnia 2020 roku, dk. Katarzynę Kowalską do służby na stanowisku diakona w  Centrum  Misji  i  Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


Uchwały z 16 października 2020
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz powołuje ks. Waldemara Szajthauera z dniem 16 października 2020 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, w związku z urlopem ks. Romana Prackiego, Konsystorz powołuje bp. Mariana Niemca na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie na okres od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Pawła Szwedo z dniem 15 października 2020 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Węgrowie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Pawła Szwedo z dniem 16 października 2020 roku na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Węgrowie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Grzegorza Giemzę z dniem 16 października 2020 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Węgrowie.
   
 • Konsystorz dopuszcza ks. Piotra Sztwiertnię do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Pomocniczego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, które odbyły się w dniu 27 września 2020 roku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej, które odbyły się w dniu 13 września 2020 roku.

Uchwały z 18 września 2020
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje ks. Bogusława Sebestę z dniem 30 września 2020 roku ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Bogusława Sebestę z dniem 1 października 2020 roku na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.
   
 • Konsystorz dopuszcza magistrów teologii: Grzegorza Frydę, Sebastiana Madejskiego, Mateusza Mendrocha, Bartłomieja Poloka do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Jaworniku, które odbyły się 30 sierpnia 2020 roku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Biskupa Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, które odbyły się 12 września 2020 roku.


Uchwała z dnia 4 czerwca 2020
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Adriana Lazara na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.


Uchwała z dnia 14 maja 2020
 

 • Na podstawie § 19 oraz § 70 pkt. 7 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz przedłuża do 31 lipca 2021 roku, czynną służbę ks. dr Marcina Undasa na stanowisku Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu.


Uchwały z dnia 14 kwietnia 2020
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej z terminem zgłaszania od 1 do 30 czerwca 2020 roku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza Pomocniczego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu z terminem zgłaszania od 1 do 30 czerwca 2020 roku.


Uchwały z dnia 14 lutego 2020

 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Piotra Mendrocha z dniem 29 lutego 2020 roku z funkcji Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Mazurskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Tomasza Wigłasza z dniem 1 marca 2020 roku na Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Mazurskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Karola Długosza na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Marcina Podżorskiego na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z terminem zgłaszania od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.


Uchwała z dnia 17 stycznia 2020
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji diakonackiej mgr teol. Katarzynę Kowalską.