Zaproszenia

Zapraszamy na 9. Dzień Duszpasterstwa do Warszawy. Konferencja "Poradnictwo pastoralne w rodzinie. Możliwości i ograniczenia" odbędzie się w sobotę, 30 listopada 2019 roku, w godzinach 10.00–16.00, w Centrum Luterańskim w Warszawie przy ul. Miodowej 21.

W czasie wykładów i  warsztatów prezentowane będą różne aspekty działań pomocowych, wspierających i duszpasterskich oraz prowadzona będzie dyskusja o nich w oparciu o własne doświadczenia i praktykę.

Rodzina zdaje się być naturalnym podmiotem specjalistycznej opieki duszpasterskiej, jednocześnie z punktu działań natury psychologicznej i psychoterapeutycznej stanowi jeden z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych obszarów oddziaływań, za równo dla duszpasterza, jak i przede wszystkim dla członków rodziny. Wejście w te obszary, a także poszukanie odpowiedzi na pytanie czy pewne założenia teoretyczne leżące u podstaw psychoterapii rodzinnej są nadal aktualne w odniesieniu do współczesnego modelu rodziny, to będą punkty startowe dla całej konferencji.

GŁÓWNY WYKŁADOWCA:
dr Olgierd Benedyktowicz

MODERATORZY WARSZTATÓW:

dr Olgierd Benedyktowicz
Temat: Praca z rodziną pacjenta psychiatrycznego

Magdalena Fornal
Temat: Praca z rodziną – dialog i motywacja

dr hab. Anna Kalisz
Temat: Praca z rodziną w mediacji

ZGŁOSZENIA
do 12 listopada na  adres: zgloszenie@tpipp.pl lub pod numerem telefonu 605 937 035

OPŁATA
Opłata konferencyjna na miejscu: 50 zł (w tym całodzienny catering)
 
PARTNERZY
Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa
Centrum Mediacji i Poradnictwa
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie

Wykładowcy:
dr Olgierd Benedyktowicz:


Psycholog (II stopień specjalizacji w psychologii klinicznej człowieka dorosłego), psychoterapeuta. Przez wiele lat pracował w Szpitalu Psychiatrycznym w Warszawie (Szpital Nowowiejski) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Wieloletni biegły sądowy w sprawach dotyczących osób uzależnionych. Adiunkt, a potem wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w Katedrze Podstawowych Problemów Wychowania. Odbył 2-letnie studia w Candler School of Theology w Emmory University w Atlancie w Stanach Zjednoczonych w zakresie poradnictwa pastoralnego. Zagadnieniem poradnictwa pastoralnego oraz psychoterapii zajmował się podczas swoich kilkuletnich studiów i programów naukowych w Ameryce, między innymi w Pittsburgh Theological Seminary w Pittsburghu w Pennsylwanii oraz w Brite University w Fort Worth w Teksasie. Autor książek ,,Duszpasterstwo i psychoterapia”, ,,Opieka-relacja-rozwój. Pedagogiczny wymiar poradnictwa pastoralnego” oraz artykułów dotyczących psychoterapii i poradnictwa pastoralnego. Członek wielu towarzystw naukowych między innymi American Association of Pastoral Councelors. Wykładowca w Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym oraz w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Magdalena Fornal:

Specjalista pracy z rodziną; organizator pieczy zastępczej w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (SP/0795/2013), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, a także streetworker, kurator społeczny rodzinny, pedagog i socjolog. Absolwentka podyplomowych mediacji i negocjacji społecznych oraz organizacji i zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W latach 2014-2017 pełniła funkcję koordynatora Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach i jego filiach. Od 2 października wykładowca w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

dr hab. Anna Kalisz:

Radca prawny, wieloletni mediator sądowy, obecnie pracownik V Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA, wykładowca uniwersytecki. Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje około 100 publikacji naukowych, w tym z zakresu alternatywnego rozwiązywania sporów, zwłaszcza mediacji. Współpracowała jako wykładowca z Wydziałami Prawa UMCS, UWM, UŚ, UŁ oraz z Instytutem Filozofii UAM, jak również Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratur, obecnie KSSiP, (2007–2012). W latach 2008–2014 prowadziła zajęcia dla aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz dla OIRP w Katowicach. Organizowała również i prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych pt. „Negocjacje i Mediacje Społeczne” dla ROPS w woj. Śląskim, od 2017 roku współpracuje z Center for the Theory and Philosophy of Human Rights przy WPiA UŁ, a od 2018 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury. Od 2006 do 2008 roku pracowała w Kancelarii Adwokackiej - Janusz Łomża, Lublin (www.jlomza.pl), a  obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Również od 2006 roku mediator sądowy (2011 – współpraca z Ośrodkiem Mediacji przy WPiA UŚ; w latach 2014–2016 prowadzenie mediacji jako mediator-specjalista w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości), a od 2016 r. ekspert w VII Wydziale Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA.

Dzień duszpasterstwa to coroczna konferencja adresowana do osób zainteresowanych tematyką poradniczą, do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy Kościołów w Polsce, a także do pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych oraz do studentów kierunków związanych z działaniami pomocowymi i in.

Organizator:
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce: tpipp.pl

W razie jakichkolwiek pytań związanych z konferencją – prosimy o kontakt: info@tpipp.pl.
 


wstecz