Zaproszenia

Zaproszenie na FORUM dyskusyjne dla duchownych i świeckich pracowników i współpracowników Kościoła poświęcone systemowi kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

FORUM odbędzie się w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego w Warszawie, 10 stycznia 2017 roku (wtorek) w godzinach od 10.30 do 17.00

Spotkanie ma na celu umożliwienie dyskusji nad dotychczasowymi formami kształcenia i dokształcania w Kościele w kontekście ich możliwości i ograniczeń oraz poszukiwania nowych przestrzeni rozwoju, jakie winny być realizowane w najbliższych latach.

Szerokie grono zaproszonych Gości pomoże ustalić potrzeby, zakres tematyczny oraz beneficjentów spójnego systemu kształcenia na różnych płaszczyznach pracy kościelnej. Program Forum punktem wyjścia czyni refleksję ekspertów reprezentujących instytucje zajmujące się od lat kształceniem i posługą duszpasterską mających wskazać cele, zadania i możliwe kierunki dalszych działań m. in. w świetle programu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Instytutu Pastoralnego oraz wybranych szkoleń realizowanych w diecezjach i parafiach, by ostatecznie uczestnikom Form oddać głos w dyskusji zamykającej spotkanie.

Zebrane wnioski winny posłużyć jako materiał dla komisji synodalnych, Konferencji Biskupów, Konsystorza, Rady Instytutu Pastoralnego celem opracowania systemu szkoleń adresowanych do członków różnych gremiów kościelnych.

Uczestnictwo w Forum będzie możliwe jedynie na podstawie zgłoszenia na adres: biskup@luteranie.pl lub telefonicznie: 22 887 02 00 w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016 roku.
Po tym czasie uczestnictwo w Forum nie będzie możliwe. Organizatorem Forum jest Kancelaria Biskupa Kościoła.

System kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce
Forum dla duchownych i świeckich pracowników i współpracowników Kościoła


Program

10.30 - 10.40 - Powitanie - wprowadzenie w tematykę Forum poświęconemu systemowi kształcenia i dokształcania w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce

10.40- 12.00 - Blok I
System kształcenia i podnoszenia kwalifikacji studentów, praktykantów i duchownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce


10.40 - 10.50 - Programy studiów z teologii ewangelickiej w latach 1980-2016. Możliwości i ograniczenia w kontekście kompetencji duszpasterskich przyszłych duchownych.

10.50- 11.15 - Instytut Pastoralny w świetle dotychczasowej działalności i wyzwań współczesnego Kościoła. Próba oceny -  bp dr Adrian Korczago

11.15 - 12.30 - Dyskusja

12.45- 13.15 - Obiad

13.15 -  15.00 - Blok II
Kształcenie świeckich i duchownych pracowników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w zakresie kompetencji interpersonalnych


13.15 - 13.35 - Szkolenia duszpasterskie i superwizyjne – dotychczasowe cele, zadania, możliwe kierunki dalszego rozwoju - ks. dr Grzegorz Giemza

13.35-13.55 -  Szkolenia z mediacji i moderacji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Perspektywy i możliwości zastosowania w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce - dr Joanna Koleff-Pracka, dyr. Ewa Śliwka

13.55 - 15.00 - Dyskusja

15.00 -15.15 - Przerwa

15.15 - 16.45 - Blok III
Kształcenie świeckich członków gremiów kościelnych – wymiana dobrych praktyk


15.15- 15.25 - System szkoleń dla świeckich wiernych w Kościołach partnerskich na przykładzie Kościoła Hessen-Nassau -  Anna Wrzesińska

15.25 - 15.40 – Potrzeby i tematyka szkoleń w kontekście funkcjonowania parafii z perspektywy Kuratora Diecezji i Kuratora Parafii

15.40 - 15. 50 – Przegląd szkoleń prowadzonych w Diecezjach – wymiana doświadczeń

15.50 - 16.45 – Dyskusja

16.45 - 17.00 - Zakończenie i podsumowanie Forum


wstecz