Zaproszenia

Kościół Ewangelicki, oparty bezpośrednio na autorytecie Pisma Świętego, wzywa człowieka do wzięcia odpowiedzialności wobec Boga za swoje życie. Również w wymiarze finansowym. Nie dlatego, aby zasłużyć przed Bogiem na cokolwiek, ale aby okazać wdzięczność dla Zbawiciela.  

Wypracowane dobra materialne mają nie tylko służyć do zaspokojenia własnych potrzeb lecz także służyć innym. Dlatego świadome dysponowanie częścią swoich podatków jest elementem dojrzałości wiary chrześcijańskiej.   

Kościół zachęca do przeznaczenia 1% swojego podatku za rok 2016 na jedną z organizacji OPP. Wśród wielu z nich dwie są częścią Kościoła luterańskiego w Polsce: 


wstecz