Zaproszenia

W dniach od 12 do 14 października 2018 roku w Łodzi, odbędzie się posiedzenie 4. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła - najwyższej władzy Kościoła Ewangelickiego w Polsce.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in.  sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła.

Wstęp na obrady Synodu jest otwarty dla wszyskich zainteresowanych.

Proponowany porządek:
 

Wstępny Porządek obrad 4. sesji XIV Kadencji
Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Łódź, 12 - 14 października 2018 roku

(stan na 12.09.2018 - projekt)

piątek, 12 października 2018

16.00 - 17.15    nabożeństwo na rozpoczęcie SynoduCentrum Szkoleniowo - Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego

18.00 – początek obrad

  1. Otwarcie Sesji, ślubowanie nowych członków Synodu Kościoła
  2. Wybór sekretarzy, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków
  3. Przyjęcie porządku obrad 4. sesji XIV Synodu Kościoła
  4. Przyjęcie protokołu z 3. sesji XIV Synodu
  5. Sprawozdanie Rady Synodalnej
  6. Dyskusja
  7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  8. Sprawozdanie Biskupa Kościoła
  9. Dyskusja
  10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  11. Sprawozdanie merytoryczne Konsystorza
  12. Dyskusja
  13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  14. Poprawki do preliminarza na rok 2018
  15. Dyskusja
  16. Głosowanie
  17. Przedstawienie projektu budżetu na 2019 rok
  18. Dyskusja
  19. Głosowanie
  20. Wnioski z poprzedniej sesji oraz wnioski nadesłane na sesję – cz.1

Modlitwa na zakończenie dnia

sobota, 13 października 2018 


8.30 - 9.00    modlitwa poranna

9.00 – 11.00 obrady      

 21. Mediacja w Kościele – wystąpienia Gości z Kościołów partnerskich w Niemczech
 22. Propozycje zasad mediacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce
 23. Dyskusja
 24. Wniosek w sprawie konfirmacji, dyskusja i głosowanie nad wnioskiem
 25. Wniosek w sprawie zaproszenia Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w 2023 roku do Polski, dyskusja, głosowanie
 26. Wniosek w sprawie procedury wyboru Biskupa Kościoła, dyskusja, głosowanie
 27. Wniosek 10/3/2018 w sprawie ustalenia tematyki na lata 2019-2022, dyskusja, głosowanie
 28. Wniosek 17/3/2018 w sprawie nowelizacji Prawa Finansowego, dyskusja, głosowanie
 29. Wniosek 12/3/2018 w sprawie zmiany Pragmatyki Służbowej dot. rodziców chrzestnych, dyskusja, głosowanie
 30. Wniosek 18/3/2018 w sprawie nowych perykop liturgicznych, dyskusja, głosowanie
 31. Wniosek Konsystorza w sprawie uchylenia uchwały Synodu Diecezjalnego Diecezji Wrocławskiej z 16.06.2018r. w sprawie likwidacji fundacji, spółek i działalności gospodarczej diecezji  
 32. Wniosek w sprawie programu nauczania dla szkół ponadpodstawowych
 33. Wnioski z poprzedniej sesji oraz nadesłane na sesję – cz. 2
 34. Spotkania Komisji synodalnych
 35. Wnioski z poprzedniej sesji oraz wnioski nadesłane na sesję, cz. 3
 36. Zapytania synodałów i odpowiedzi na nie

Modlitwa wieczorna
 
niedziela, 14 października 2018
 
10.00 - 11.30 Nabożeństwo w kościele św. Mateusza w Łodzi
Wręczenie Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny
 
12.00 – Część sesyjna - sala przy kościele św. Mateusza

37. Wykład abp Grzegorza Rysia: Ewangelizacja i ekumenizm  
38. Dyskusja
39. Wolne wnioski
40. Zakończenie 4. sesji XIV Synodu

  


wstecz