Zaproszenia

Tydzień Ewangelizacyjny to największe otwarte spotkanie ewangelizacyjne Kościoła, adresowane do wszystkich osób – niezależnie od wieku i wyznania. W ciągu dziewięciu dni Ewangelia głoszona jest na nabożeństwach, wykładach biblijnych, warsztatach, seminariach, spotkaniach ewangelizacyjnych i koncertach z przesłaniem. Tegoroczne TE odbędzie się w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim w dniach od 7 do 15 lipca 2012 roku.

Tydzień Ewangelizacyjny jest miejscem, gdzie można odkrywać, kim jest Jezus Chrystus i doświadczać osobistego spotkania z Bogiem. To sposobność do rozpoczęcia, pogłębienia czy też powrotu do duchowego życia wiary i zaufania Chrystusowi. To czas sięgania do Pisma Świętego i poznania osoby Jezusa Chrystusa i Jego miłości do człowieka.

Co roku w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie uczestniczy kilkaset osób, które przyjeżdżają tu z całej Polski. Każdego dnia odwiedza Dzięgielów około 3000 osób, dojeżdżających głównie ze Śląska. W programie dla dzieci codziennie bierze udział około 400 dzieci.

Program realizowany jest w kilku blokach: wykłady biblijne, warsztaty, seminaria, spotkania ewangelizacyjne i koncerty z przesłaniem.

W organizację Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie zaangażowanych jest ponad 200 wolontariuszy. Wśród osób prowadzących poszczególne części programu są przedstawiciele różnych specjalności m.in.: duchowni, pedagodzy, biznesmeni, lekarze, nauczyciele, artyści.

Hasło tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego brzmi: "Tu chodzi o miłość"

Tygodnie Ewangelizacyjne są organizowane nieprzerwanie od 1949 roku

Szczegóły tegorocznego TE: www.cme.org.pl
 


wstecz