Aktualności

 • 09.01.2020 Odbył się egzamin kościelny

  W Warszawie odbył się egzamin diakonacki. Ocenę pozytywną uzyskała Katarzyna Kowalska z parafii w Pokoju na Śląsku Opolskim. wiecej

 • 06.01.2020 Kolejna kadencja biskupa rozpoczęta

  W czasie nabożeństw święta Epifanii, wspólnie ze zborownikami z Rawy Mazowieckiej i Żyrardowa, bp Jerzy Samiec rozpoczął kolejną kadencję zwierzchnika Kościoła. wiecej

 • 01.01.2020 Rok 2020 - Rok wolności chrześcijańskiej

  Rok 2020 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem wolności chrześcijańskiej. wiecej

 • 31.12.2020 Modlitwa i życzenia z synagogi

  W ostatnim dniu roku 2019, w warszawskiej synagodze, na zaproszenie Michaela Schudricha - naczelnego rabina Polski, odbyła się modlitwa o pokój, w której uczestniczył bp Jerzy Samiec. wiecej

 • 20.12.2019 Ułaskawienie Andrzeja Banerta

  Biskup Kościoła ułaskawił Andrzeja Banerta - byłego proboszcza parafii w Kaliszu i przywrócił mu status duchownego. wiecej

 • 19.12.2019

  Adwentowo na Miodowej

  W siedzibie zwierzchnika Kościoła odbyły się tradycyjne wieczory adwentowe: studentów teologii oraz zespołu obecnych i dawnych pracowników Centrum Luterańskiego.

 • 12.12.2019 Grudniowe posiedzenie Konsystorza

  W trakcie ostatniego, w tym roku kalendarzowym, posiedzenia Konsystorza podjęto m.in. decyzję o ogłoszeniu wakansów w parafiach w Wiśle Jaworniku i w Zgierzu. wiecej

Zapowiedzi

02.01.2020

Przekaż 1% dla bliźnich

Kościół Ewangelicki, oparty bezpośrednio na autorytecie Pisma Świętego, wzywa człowieka do wzięcia odpowiedzialności wobec Boga za swoje życie. Również w wymiarze finansowym. Nie dlatego, aby zasłużyć przed Bogiem na cokolwiek, ale aby okazać wdzięczność dla Zbawiciela.
 

czytaj więcej

Galeria fotografii

OKD 2019 OKD 2019
Adwentówka 2018 Adwentówka 2018
W kościele Lutra w Chorzowie W kościele Lutra w Chorzowie
Konsekracja biskupa na Węgrzech Konsekracja biskupa na Węgrzech
OKD 2018 OKD 2018
Synod Kościoła Warszawa 2018 Synod Kościoła Warszawa 2018
Adwentówka 2017 Adwentówka 2017
Konferencja na UJ Konferencja na UJ
Inauguracja w ChAT 2017 Inauguracja w ChAT 2017
Synod Kościoła 1. sesja Synod Kościoła 1. sesjaZapraszamy naDowiedz się więcej

 • Blog bpa Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bpa Jerzego Samca. Jest to pierwszy w Polsce blog biskupa luterańskiego.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.

 • Przeciw nadużyciom seksualnym

  Procedura zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych duchownych i pracowników Kościoła

 • RODO

  Ochrona danych osobowych w Kościele