Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Rada Synodalna w czasie sesji Synodu stanowi prezydium Synodu, a między sesjami reprezentuje Synod i wykonuje zadania określone w Prawie Kościelnym i zlecone jej przez Synod Kościoła.

W skład pięcioosobowej Rady Synodalnej wchodzą – wybierani na pierwszym posiedzeniu Synodu Kościoła – Prezes Synodu (duchowny lub świecki), dwóch radców duchownych oraz dwóch radców świeckich.

Kadencja Rady Synodalnej trwa pięć lat.

Do zadań Rady Synodalnej należy mi:

  • zwoływanie, przygotowywanie porządku obrad oraz prowadzenie sesji Synodu Kościoła,
  • realizacja uchwał Synodu Kościoła i spraw przekazanych przez Synod Kościoła
  • uchwalanie szczegółowych przepisów kościelnych, opracowanych przez Komisję Prawniczą Synodu Kościoła i zaopiniowanych przez Konsystorz,
  • przygotowywanie projektów zmian w Zasadniczym Prawie Kościelnym i Regulaminie Zwierzchnich Władz Kościoła,
  • podejmowanie na wniosek Konsystorza uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, a należących do kompetencji Synodu, z wyjątkiem zmian Prawa niniejszego i wyborów naczelnych władz Kościoła,
  • ustalanie wykładni praw i przepisów kościelnych
Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top