Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Biskup w Kościele 

Biskup ( z gr. ἐπίσκοπος episkopos: opiekun, zarządca, nadzorca, w pełni widzący). W tradycji apostolskiej urządu biskupa jest przewodniczenie całemu Ludowi Bożemu. Biskup pełni służbę posługiwania Słowa Bożego i Sakramentów. Sprawuje także urząd dozorujący (episkope) w diecezji lub w całym Kościele, aby Słowo Boże było wiernie i czysto zwiastowane, a Sakramenty Święte były w Kościele sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Bożym. Urząd biskupi sprawuje funkcję przekazywania powołanym następcom urzędu duchownego, a także władzy sądowniczej w Kościele.

Kapłaństwo w ewangelicyzmie nie jest sakramentem, lecz sprawowanym na mocy powołania urzędem posługi w Kościele. Uznając biblijną naukę o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących (I Piotra 2,5.9) powołanych poprzez Chrzest Święty, Kościół powołuje tych, którzy w zgromadzeniu wierzących sprawować mają to kapłaństwo w sposób szczególny przez posługę Słowa i Sakramentów (ministerium docendi evangelium et porrigendi sacramenta).

Urząd duchowny sprawowany jest z powołania Jezusa Chrystusa – Głowy Kościoła, jako zwiastowanie Słowa Bożego oraz sprawowanie Świętych Sakramentów (Mat. 28,18-29; Jan. 20,21-23; Dz.Ap. 1,8). Celem ustanowienia urzędu duchownego jest budowanie żywego Kościoła przez działanie Ducha Świętego. Ze względu na różnorodność darów Duch Św. (I Kor. 12,1-13) urząd duchowny wykonuje różne posługi: biskupa, prezbitera, diakona (I Kor. 12,20; Efez. 4,11; 1 Tym. 3,8.12.5.1; Tytus. 1,7-9; Rzym. 10,1). Powołanie na każdą z trzech posług urzędu duchownego następuje przez osobną ordynację, czyli wyświęcenie (ustanowienie), lub konsekrację (poświęcenie). 

Biskup Kościoła jest „Pasterzem pasterzy” (Pastor pastorum), wspierając wiernych i duchowieństwo w pełnieniu posłannictwa z wytrwałością, madrością i poczuciem godności urządu.  Jako zwierzchnik pełni posługę biskupią nad całym Kościołem w Polsce i Polakami-Ewangelikami poza jej granicami. Czuwa nad pielęgnowaniem wspólnoty wśród duchownych i stoi na straży jedności Kościoła Jest wybranym przez Synod Kościoła i konsekrowanym przez nałożenie rąk i modlitwę. 

W Polsce, strojem liturgicznym biskupów jest czarna toga z fioletowymi wyłogami wraz z befką oraz fioletowa wstążka przy albie. Wyróżnikiem biskupa jest noszony przez niego krzyż biskupi. Biskup Kościoła nosi złoty krzyż na podwójnym łańcuchu. Biskup Diecezjalny nosi krzyż srebrny.  

Siedzibą Biskupa Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top