Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Prawo regulujące stosunki Państwo – Kościół

Nazwa pliku Data Plik
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (tekst ujednolicony) 2023-03-17 pdf
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst ujednolicony) 2023-02-09 pdf
Zarządzenie MEN oraz MZiOS z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie warunków zapewnienia wykonywania praktyk religijnych (…) dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych (…), sanatoriach, (…) i szpitalach 1996-01-05 pdf
Porozumienie pomiędzy PRE oraz MEN z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 2013-04-24 pdf
Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jednolity) 2020-05-28 pdf

Prawo wewnątrzkościelne

Nazwa pliku Data Plik
Zasadnicze Prawo Wewnętrzne – tekst ujednolicony 2022-10-15 pdf
Regulamin Parafialny – tekst ujednolicony 2015-06-24 pdf
Zasady reprezentacji Parafii i dokonywania czynności prawnych w imieniu Parafii pdf
Porozumienie o wzajemnym dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków wynikających z udziału w życiu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego – tekst z 22 lutego 2012 roku pdf
Regulamin Diecezjalny – tekst ujednolicony 2022-05-17 pdf
Regulamin wyborów przedstawiciela katechetów do Synodu Diecezjalnego pdf
Regulamin wyborów Biskupa Wojskowego – tekst jednolity 2020-09-01 pdf
Regulamin Obrad Synodu – tekst ujednolicony 2021-10-15 pdf
Regulamin Zwierzchnich Władz Kościelnych – tekst ujednolicony 2024-05-01 pdf
Regulamin wyborów Biskupa Kościoła – tekst ujednolicony 2019-03-12 pdf
Pragmatyka Służbowa – tekst ujednolicony 2024-04-06 pdf
Ewangeliści – przepisy przejściowe oraz porządek wprowadzenia do służby pdf
Przepisy Dyscyplinarne 2017-01-01 pdf
Uchwała Synodu Kościoła nr 18/2016 – wprowadzająca nowe Przepisy Dyscyplinarne pdf
Nadzór i Środki Dyscyplinujące pdf
Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele – Przepisy § 22-23 obowiązują od 23.04.2018 r., pozostałe przepisy Regulaminu obowiązują od 21.05.2018 r. pdf
Formularz oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych doc
Informacja dla osoby o przetwarzaniu jej danych osobowych doc
Informacja o uprawnieniach osoby, której dane są przetwarzane docx
Poprzednie wersje www

Wykładnie prawa kościelnego

Nazwa pliku Data Plik
Wykładnie autentyczne Synodu Kościoła pdf
Wykładnia Rady Synodalnej – posiedzenia organów Parafii i Diecezji – 28 kwietnia 2020 pdf
Wykładnia Rady Synodalnej – posiedzenia Zwierzchnich Władz Kościoła, zatwierdzona uchwałą Synodu – 20 czerwca 2020 r. pdf

Regulaminy

Nazwa pliku Data Plik
Regulamin Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny – tekst jednolity pdf

Postępowanie mediacyjne

Nazwa pliku Data Plik
Statut Centrum Mediacji pdf
Regulamin Postępowania Mediacyjnego pdf
Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top