Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: Polityka prywatności i plików cookies) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Warszawie (00-245) przy ul. Miodowej 21, działający na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323) (dalej: Kościół) określa, w jaki sposób Kościół gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników serwisu bik.luteranie.pl (dalej: Serwis). Serwis prowadzony jest przez Kościół.

I. Dane osobowe

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) Kościół informuje, że administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Serwisu jest Kościół, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod podanym adresem e-mail bik@luteranie.pl lub poczty tradycyjnej na adres ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa.

Kościół przetwarza dane osobowe w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323).

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest Wiceprezes Konsystorza, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej wiceprezes@luteranie.pl lub na adres ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa.

3. Jakie dane osobowe Użytkowników przetwarzamy?

Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych w celu przesłania modlitwy:

  • Imię;
  • Adres e-mail.

4. Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe Kościołowi?

Podanie przez Użytkownika powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania Kościołowi modlitwy. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli opublikować modlitwy.

5. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Państwa dane osobowe określone w punkcie 3. Polityki prywatności i plików cookies, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozpowszechnianiem modlitwy na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych wykorzystywanych przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP oraz skontaktowania się ze mną w związku z przesłaną modlitwą.

6. Przez jaki czas przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe?

Dane określone punkcie 2. Polityki prywatności i plików cookies, przez czas rozpowszechniania przesłanej modlitwy na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych wykorzystywanych przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP/trwania licencji niewyłącznej na korzystanie z modlitwy udzielonej na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP lub wniesienia wniosku o usunięcie danych

7. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom, w szczególności nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza terytorium Unii Europejskiej.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Kościół zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Przechowywanie danych osobowych i prawa Użytkownika

Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Ewangelickiej Komisji Wspólnej Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) , a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

10. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych przez Serwis, polega na [ï].

II. Polityka cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Kościoła na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies może być niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu, np. poprzez optymalizację strony internetowej pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające oraz mogą być wykorzystywane w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Mechanizm cookies w Serwisie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wykorzystanie plików cookies nie umożliwia pobrania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie cookies nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, w szczególności stron innych powiązanych z Kościołem podmiotów lub stron mediów społecznościowych, bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Google, Twitter, Facebook, Instagram w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności i polityce cookies w związku z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym Polityki prywatności i Polityki cookies.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności i plików cookies ukaże się na stronie z nową datą, a osobom, które posiadają konto w Serwisie zostanie przesłana informacja mailowa o zmianie dokumentu.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top