Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Uchwały 2023

Uchwały z 7 i 19 grudnia 2023

 • Na podstawie § 50 lit. a) Regulaminu Parafialnego Konsystorz przyjmuje rezygnację ks. Marka Londzina ze stanowiska Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie, a na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje go na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku z dniem 1 lutego 2024 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz powołuje bp. Adriana Korczago na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Arkadiusza Raszkę z stanowiska wikariusza Diecezji Warszawskiej z dniem 29 lutego 2024 roku dziękując mu za pełnioną służbę, i powołuje go na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie z dniem 1 marca 2024 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Artura Woltmana ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku z dniem 31 stycznia 2024 roku, dziękując mu za pełnioną służbę, i powołuje go na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie z dniem 1 lutego 2024 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz przenosi dk. Urszulę Śliwkę z dniem 1 stycznia 2024 roku w stan spoczynku i dziękuje jej za pełnioną służbę.

Uchwały z 17 listopada 2023

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem 30 listopada 2023 roku ks. Marcina Liberackiego ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie, a powołuje na to stanowisko ks. Eneasza Kowalskiego z dniem 1 grudnia 2023 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 30 listopada 2023 roku ks. Katarzynę Kowalską ze stanowiska wikariusza w Centrum Misji i Ewangelizacji oraz dziękuje jej za pełnioną służbę, a powołuje ją z dniem 1 grudnia 2023 roku na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory ks. Bogdana Wawrzeczko na proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu.

Uchwały z 31 sierpnia 2023

 • Konsystorz dopuszcza magistrów teologii: Filipa Lipińskiego, Daniela Wiśniewskiego i Bożenę Zamarską do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku ks. Pawła Melera z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i dziękuje mu za pełnioną służbę, a powołuje do tej służby, z dniem 1 września 2023 roku, ks. Marka Bożka.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Głębcach, które odbyły się w dniu 2 lipca 2023 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz oraz § 48 ust. 3 Regulaminu Parafialnego Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Bogdana Wawrzeczko na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza Pomocniczego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie z terminem zgłaszania się kandydatów od dnia 1 października do dnia 31 października 2023 roku.

Uchwały z 23 czerwca 2023

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku bp. Waldemara Pytla ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2023 roku ks. Marka Bożka na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku ks. Wiesława Żydla ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2023 roku ks. Bogusława Sebestę na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku bp. Mariana Niemca ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku ks. Łukasza Gasia ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i dziękuje mu za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2023 roku powołuje go na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku ks. Henryka Reske ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Rybniku, w Raciborzu i w Ściborzycach Wielkich i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku ks. Michała Matuszka ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu i dziękuje mu za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2023 roku powołuje go na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Rybniku, w Raciborzu i w Ściborzycach Wielkich. 
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku ks. Beatę Janotę ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i dziękuje jej za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2023 roku powołuje ją na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku ks. Zbigniewa Obracaja ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach i dziękuje mu za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2023 roku powołuje go na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2023 roku dk. Dorotę Obracaj ze stanowiska diakona Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach i dziękuje jej za pełnioną służbę, a  z dniem 1 września 2023 powołuje ją na stanowisko diakona w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz postanawia przenieść ks. Małgorzatę Gaś w stan spoczynku z dniem 1 lipca 2023 roku i dziękuje jej za pełnioną służbę.
 • Działając na podstawie § 70 pkt. 7 w zw. § 19 ZPW oraz na podstawie § 51 ust. 1 Regulaminu Parafialnego, na wniosek Biskupa Kościoła, Konsystorz przedłuża do dnia 15 października 2026 roku czynną służbę ks. Krzysztofa Mutschmanna – Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 14 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 30 czerwca 2023 roku ks. Halinę Radacz z funkcji konsultanta kościelnego programów telewizyjnych przygotowywanych przez Redakcję Audycji Ekumenicznych Telewizji Polskiej S.A. i dziękuje jej za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 14 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 lipca 2023 roku Bożenę Giemzę na konsultanta kościelnego programów telewizyjnych przygotowywanych przez Redakcję Audycji Ekumenicznych Telewizji Polskiej S.A.
 • W związku z upływem kadencji, działając na podstawie § 16 ust. 2 statutu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz powołuje z dniem 1 lipca 2023 r. Bożenę Polak i ks. Tomasza Wigłasza do składu Rady Diakonii.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teol. Mikołaja Kotkowskiego i powołuje go z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teol. Jarosława Sajdoka i powołuje go z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Kętrzynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu z terminem zgłaszania się kandydatów od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2023 roku.

Uchwały z 8 maja 2023

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem  31 maja 2023 roku bp. Jana Cieślara ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej oraz w Żyrardowie i dziękuje za mu pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 czerwca 2023 roku ks. Halinę Radacz na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Rawie Mazowieckiej oraz w Żyrardowie.

Uchwały z 31 marca 2023

 • Na podstawie § 70 pkt. 7 ZPW oraz § 51 ust. 1 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz przedłuża do dnia 31 grudnia 2026 roku czynną służbę ks. Piotra Gasia w parafii Św. Trójcy w Warszawie
 • Działając na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW oraz § 4 ust. 5 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Konsystorz powołuje z dniem 1 kwietnia 2023 roku ks. ppor. Zbigniewa Obracaja na kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top