Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Biskup Kościoła Jerzy Samiec

urodzony 27 marca 1963 w Cieszynie

ordynowany na duchownego
22 stycznia 1989 w Zabrzu

konsekrowany na biskupa
6 stycznia 2010 w Warszawie

Bp Jerzy Samiec urodził się dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako syn Oskara Samca i jego małżonki Lidii z domu Fryda, zamieszkałych w Puńcowie koło Cieszyna.

W 1983 roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 roku obronił pracę magisterską na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej”. Następnie zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 r. pierwszy egzamin kościelny „pro venia concionandi”, upoważniający do ordynacji.

W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany na duchownego wraz z ks. Adrianem Korczago przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście cieszyńskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W dniu 1 września 1990 r. zawarł w kościele Jezusowym w Cieszynie związek małżeński z Beatą Michałek.

W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. został wprowadzony w urząd proboszcza.

W okresie od 1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, a w okresie od 2002 r. do końca roku 2008 był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno – misyjnym. Od 2003 do 2009 roku był Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nieprzerwanie od roku 1997 jest członkiem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła.

Od kwietnia 1998 był delegatem do Synodu Kościoła X kadencji, z listy duchownych. Od 2003 z nominacji Rady Synodalnej, jako Prezes Stowarzyszenia Księży i Katechetów został członkiem Synodu Kościoła XI kadencji. Następnie, został wybrany delegatem do Synodu Kościoła XII kadencji, z listy duchownych.

Synod Kościoła XII kadencji wybrał, w dniu 14 kwietnia 2007, ks. Jerzego Samca, Prezesem Synodu. Z tego stanowiska zrezygnował po wyborze na Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, co stało się 17 października 2009 r. podczas obrad szóstej sesji Synodu Kościoła XII kadencji.

Konsekrowany został przez bpa Janusza Jaguckiego i biskupa generalnego Milosa Klatika ze Słowacji oraz bpa Hansa-Jurgena Abromeita z Ewangelickiego Kościoła Pomorza w Niemczech w Święto Epifanii, 6 stycznia 2010 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

We wrześniu 2011 roku bp Jerzy Samiec został wybrany na pięcioletnią kadencję wiceprzewodniczącego Zarządu, a w sierpniu 2016 na Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, którą pełnił do roku 2021.

Za swoje działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (26 maja 2018)

Od 2019 jest członkiem Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top