Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki
22 października 2023

Podczas jubileuszowej, dziesiątej, edycji Festiwalu Kultury Protestanckiej we Wrocławiu i w ramach obchodów 500 lat Reformacji w tym mieście, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny.

Wydarzenie poprzedziło nabożeństwo jubileuszowe, które odbyło się w kościele św. Marii Magdaleny (dzisiaj funkcjonuje tam parafia polskokatolicka). To właśnie tam, 500 lat temu wygłoszone zostało pierwsze kazanie ewangelickie we Wrocławiu. Nabożeństwo poprowadzili duchowni diecezji wrocławskiej wraz ze zwierzchnikiem Kościoła bp. Jerzym Samcem, a Słowem Bożym służył ks. Martin Junge – były Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej.

Ks. Junge, stojąc na historycznej ambonie, wyraził ogromną wdzięczność za zaproszenie i możliwość wygłoszenia kazania w tym miejscu. Docenił gościnność i otwartość Kościoła ewangelickiego w Polsce, zwracając uwagę na udaną organizację Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie, w którym uczestniczyli luteranie z całego świata. Podkreślił, że wartość Kościoła nie polega na liczbie wiernych, ale na jego świadectwie i głoszeniu historii Bożej łaski: „Nie wielkość liczy się w Kościele. Liczy się to, co mówi i robi. Nie jego wielkość lecz świadectwo. Celem Kościoła nie jest liczenie głów, ale opisanie słowami i czynami historii Boga, który w Chrystusie przyszedł na ten świat, aby odkupić całe stworzenie”.

Zachęcił Kościoły do zmiany narracji w przestrzeni publicznej: „Kościoły stają się coraz bardziej gniewne. Ich wystąpienia często przepełnione są złością. Możemy zapytać: jak gniewny kościół może kiedykolwiek skutecznie głosić przesłanie przebaczenia i łaski? Łaska i gniew po prostu do siebie nie pasują. Przyszłość należy do kochającego Kościoła, gotowego służyć.

Na zakończenie kazania ks. Junge zachęcał Kościoły do dążenia do jedności i pojednania, nawet w obliczu historycznych konfliktów. Podkreślił, że historia nie jest jedynym aspektem Kościoła, który ma przyszłość, i że Bóg nadal działa w Kościele. Kazanie zakończyło się optymistycznym stwierdzeniem, że Reformacja może mieć 500 lat, ale jej duch żyje nadal, zachęcając Kościół do odważnego podążania drogą wiary, wolności i jedności.

Nabożeństwo zgromadziło wrocławskich parafian, synodałów diecezji wrocławskiej oraz gości ekumenicznych.

Po nabożeństwie w Starym Ratuszu w odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Kościoła. Obecni byli laureaci: ks. dr Martin Junge i dr hab. Piotr Oszczanowski oraz goście, m.in. Biskup Kościoła Jerzy Samiec, synodałowie diecezji wrocławskiej z bp. Waldemarem Pytlem i Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Bp Jerzy Samiec przypomniał pierwszą wizytę w Polsce ks. Martina Junge, jako sekretarza generalnego ŚFL i podkreślił jego zaangażowanie oraz otwartość względem polskich ewangelików.

Ks. dr Martin Junge został uhonorowany za wsparcie oraz inspirację do zorganizowania Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Podkreślono również jego służbę dla globalnej wspólnoty luterańskiej, w tym jego determinację, oddanie i wizję, które przyczyniły się do rozwoju ŚFL.

Ks. dr Martin Junge ma 62 lata. Teologię ewangelicką studiował na Uniwersytecie w Getyndze w Niemczech. W 1989 r. został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Chile. Służył w parafiach w stolicy Chile – Santiago. Od 1996 do 2000 r. sprawował funkcję prezydenta Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Chile. Od 2000 r. był sekretarzem regionalnym na Amerykę Łacińską i Karaiby w Departamencie ds. Misji i Rozwoju ŚFL. W latach 2009-2021 Sekretarz Generalny Światowej Fedaracji Luterańskiej.

Nagroda została również przyznana dr hab. Piotrowi Oszczanowskiemu, wybitnemu historykowi sztuki i profesorowi Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Oszczanowski został ukoronowany nagrodą w uznaniu za jego pracę i zaangażowanie w rozpowszechnianie wiedzy o ewangelickim dorobku kulturowym oraz działania na rzecz ratowania dziedzictwa luterańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.

Profesor Piotr Oszczanowski ma 58 lat. Jest adiunktem w Zakładzie Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego i dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Od 2015 roku członek Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrodą Kościoła jest porcelanowa statuetka zatytułowaną „Razem” autorstwa Lubomira Tomaszewskiego.

Wieczorem miał miejsce koncert z okazji Święta Reformacji w Narodowym Forum Muzyki. W programie znalazły się utwory J.S. Bacha oraz J.G. Goldberga w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej.

Uroczystości zakończyły się uroczystym nabożeństwem w kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu w czasie którego Słowem Bożym służył bp Jerzy Samiec.

Uroczystości odbyły się w dniach od 20 do 22 października 2023.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top