Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki
21 października 2023

Diakonia Pomorska z Niemiec i Bożena Polak z Katowic otrzymały tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”.

Pommerscher Diakonieverein (Diakonia Pomorska) i Bożena Polak z Katowic otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawaną przez Diakonię Polską. Ponadto wyróżniona została Agnieszka Typiak z Nadarzyna, zaś nagrodę specjalną otrzymała Grupa „Mosty” – wolontariusze parafii w Sycowie i Wrocławiu. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Diakonia Polska od szesnastu lat przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej (charytatywnej), pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi. Laureaci Nagrody Głównej otrzymują statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”.

W tym roku Diakonia Polska przyznała dwie Nagrody Główne. Uhonorowani zostali Pommerscher Diakonieverein i Bożena Polak.

Pommerscher Diakonieverein e.V
. jest ewangelicką organizacją non-profit, działającą na rzecz osób wykluczonych społecznie na terenie północnych Niemiec. Prowadzi liczne ośrodki stacjonarne i ambulatoryjne, a także warsztaty terapii zajęciowej dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Organizacja współpracuje też na polu diakonijnym z parafiami w Koszalinie, Słupsku i Szczecinie. Jest partnerem strategicznym Diakonii w Koszalinie.

W Słupsku Pommerscher Diakonieverein wsparło zakup i remont nieruchomości, w której parafia prowadzi Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu. Przedstawiciele niemieckiej organizacji zorganizowali również we współpracy z parafią pomoc finansową i rzeczową dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu słupskiego. „Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska wyraża Pommerscher Diakonieverein uznanie i wdzięczność za aktywną troskę o bliźniego w potrzebie oraz budowanie i wspieranie współpracy z polskimi partnerami lokalnymi w zakresie prowadzenia działalności pomocowej” – czytamy w laudacji.

Bożena Polak – od kilkudziesięciu lat jest zaangażowana w działalność diakonijną. Przez wiele lat inicjowała i koordynowała pracę diakonijną w parafii w Katowicach. Współtworzyła Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” oraz koordynowała jego pracę. Założyła też Fundację Jesteśmy dla Was, której celem jest niesienie pomocy bliźniemu w potrzebie. Obie instytucje wspierały lub wspierają m.in. dzieci, seniorów, a także osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym przemocą domową.

Bożena Polak jest także aktywna w różnych gremiach związanych z pracą pomocową. Zasiada w Radzie Diakonii Polskiej oraz w komisji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej. „Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska wyraża Bożenie Polak uznanie i wdzięczność za jej całkowite i bezinteresowne oddanie się w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz wsparcia osób znajdujących się w potrzebie” – napisano w laudacji.

Diakonia Polska przyznała też wyróżnienie i nagrodę specjalną. Wyróżniona została Agnieszka Typiak, koordynatorka Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie, która dała się poznać jako osoba niezwykle otwarta, wrażliwa na ludzką krzywdę, profesjonalna i kontaktowa. Dzięki niej partnerzy z trzeciego sektora, w tym Diakonia Polska, mogli zapoznać się z sytuacją uchodźców przebywających w Nadarzynie, rozeznać ich potrzeby i skierować do nich taką pomoc, jaka w danym momencie była najbardziej potrzebna.

Nagrodę specjalną otrzymali wolontariusze parafii w Sycowie i parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, tworzący Grupę „Mosty”. W swych działaniach charakteryzują się odwagą i wrażliwością na ludzką krzywdę. W obliczu wojny w Ukrainie zaangażowali się w budowę systemu wsparcia dla rodzin zastępczych w tym kraju. Ponadto osobiście dostarczali pomoc humanitarną do Ukrainy.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 21 października 2023, w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Oprócz Diakonii Polskiej swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top