Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki
21 lutego 2023

Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

W Warszawie, 27 stycznia 2023 roku, miał miejsce nieakceptowalny incydent zakwestionowania uczestnictwa reprezentantki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w uroczystościach Międzynarodowego Dnia Holokaustu pod pomnikiem Getta Warszawskiego. Duchowni prawosławni postawili organizatorom alternatywę: albo oni nie wezmą udziału w uroczystości albo duchowna naszego Kościoła. Wydarzenie to jest wyjaśniane zarówno z organizatorami (Fundacja Shalom), jak i Polską Radą Ekumeniczną.

Chcę jednoznacznie podkreślić, że wszyscy duchowni naszego Kościoła – zarówno kobiety jak i mężczyźni – mają te same prawa i obowiązki, wynikające z Chrztu i aktu Ordynacji. Kościół będzie stanowczo bronił praw swoich duchownych przed przypadkami wykluczania ze względu na płeć czy wyznanie.

Każda duchowna, oficjalnie delegowana i biorąca udział w uroczystościach religijnych czy społecznych, reprezentuje Kościół.  W wypadku kwestionowania przez kogokolwiek z zewnątrz jej mandatu, kwestionuje się jednocześnie autonomię macierzystego Kościoła, a więc nie tylko prawo do samostanowienia, prawa swobodnej delegacji i reprezentacji Kościoła, ale też powagę i status Kościoła w przestrzeni publicznej.

Gdyby pojawiały się próby wywierania nacisku w celu opuszczenia wydarzenia lub ograniczenia w nim udziału duchownej, zalecam stanowczy sprzeciw wobec pośredniego lub/i bezpośredniego wywierania presji na duchownych Kościoła.

Ponieważ każda sytuacja jest inna, dlatego ostateczna decyzja o wyborze konkretnego zachowania w danym momencie, należy do duchownej. To samo dotyczy duchownych mężczyzn. Proszę jednak o niezwłoczne informowanie o podobnych sytuacjach biskupów diecezjalnych oraz Biskupa Kościoła.

W przypadku organizowania nabożeństw ekumenicznych czy podobnych wydarzeń o charakterze otwartym, proszę o uwzględnianie czynnej roli kobiet duchownych oraz świeckich. Wypadku informacji ze strony partnera ekumenicznego, że udział duchownej lub świeckich jest dla niego przeszkodą w udziale w uroczystości proszę o poinformowanie go, że nie zmienimy naszego stanowiska i pozostawiamy mu wybór tego, czy bierze w niej udział, czy nie.    

Dla nas priorytetowe jest dbanie o własną integralność i tożsamość. Ekumenizm w ewangelickim rozumieniu jest dążeniem do jedności w pojednanej różnorodności, a jako Kościół realizujemy nasze ewangelickie powołanie jedności, opierając się na ewangelickim rozumieniu Kościoła, które odrzuca eklezjalny ekskluzywizm jakiejkolwiek tradycji wyznaniowej, także ewangelickiej. Nie ma powodów, dla którego Kościół ewangelicki miałby przedstawiać się takim, jakim nie jest, w imię bliżej nieokreślonej „ekumenicznej wyrozumiałości”.

W świetle powyższego nie możemy zgodzić się na kwestionowanie naszego prawa do własnego rozumienia urzędu duchownego. Wymaga tego również uczciwość wobec dialogu ekumenicznego, w którym Kościół Ewangelicko-Augsburski nie jest milczącym współuczestnikiem, ale pierwotnym animatorem i wciąż dynamicznym współtwórcą.

Mając nadzieję, że sytuacja z Warszawy pozostanie odosobnionym incydentem, życzę Wam radości z pełnienia służby dla naszego Pana Jezusa Chrystusa.

bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Warszawa, 21 lutego 2023 roku    

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top