Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki
21 czerwca 2024

Radcy Konsystorza zajmowali się m.in. kwestią nadużyć seksualnych w Kościele. Podjęto również szereg decyzji personalnych.

Konsystorz podtrzymał decyzję Biskupa Kościoła o natychmiastowym zawieszeniu w służbie duchownego księdza, podejrzanego o popełnienie przestępstwa na tle seksualnym, z dniem 7 czerwca 2024 roku. Sprawa, po zawiadomieniu złożonym 3 czerwca 2024 r. przez Biskupa Kościoła, jest badana w prokuraturze. Konsystorz rozpoczął procedurę skreślenia księdza z listy duchownych.

Równocześnie zdecydowano o powołaniu niezależnej, pozakościelnej komisji, która będzie bezpieczną przestrzenią dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w środowisku kościelnym i będzie rozpatrywać zgłoszenia przypadków nadużyć.

Ponadto Konsystorz mianował bp. Mariana Niemca – zwierzchnika Diecezji Katowickiej – proboszczem administratorem parafii w Pszczynie i w Studzionce do dnia 31 sierpnia 2024 roku. Natomiast od 1 września br. proboszczem administratorem tych parafii będzie ks. Tomasz Bujok – dotychczasowy proboszcz pomocniczy parafii w Drogomyślu.

Konsystorz dopuścił do I egzaminu kościelnego, po którym można zostać ordynowanym na duchownego, trzy osoby – magistrów teologii: Elżbietę Byrtek z Warszawy, Konrada Indekę – praktykanta parafii w Katowicach oraz Damiana Rusina praktykanta parafii w Goleszowie i w Golasowicach.

Obrady Konsystorza miały miejsce w Warszawie w dniach 20 i 21 czerwca 2024 roku. Następne posiedzenie zaplanowano w dniach 29-30 sierpnia 2024, również w Warszawie.

Szczegóły uchwał będą opublikowane w zakładce: Wiadomości Urzędowe.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top