Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Prezes Konsystorza

bp Jerzy Samiec

Bp Jerzy Samiec (ur. 27 marca 1963 w Cieszynie) – Studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończył w 1988 roku. 22 stycznia 1989 roku w Zabrzu, wraz z Adrianem Korczago został ordynowany na duchownego przez ks. bpa Janusza Narzyńskiego.

Z dniem ordynacji skierowany do pracy w parafiach w Zabrzu i Gliwicach. Po przejściu w 1992 roku na emeryturę ks. Alfreda Figaszewskiego został proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach.

Powołał do życia Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, które prowadzi społeczną szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum.

W latach 1994-2000 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Katowickiej.

W latach 2002-2008 był Diecezjalnym Duszpasterzem Ewangelizacyjno-Misyjnym Diecezji Katowickiej.

Od 2003 do 2009 roku był prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

14 kwietnia 2007 został wybrany na prezesa Synodu podczas pierwszej sesji XII Synodu Kościoła w Wiśle.

17 października 2009 roku w czasie obrad szóstej sesji XII Synodu Kościoła wybrano ks. Jerzego Samca zwierzchnikiem Kościoła. Otrzymał on 38 głosów spośród 63 oddanych. Po tym wyborze zrezygnował z funkcji prezesa Synodu. Jego następcą został wybrany ks. Waldemar Pytel.

Wybór na Biskupa Kościoła wiązał się z rezygnacją z funkcji proboszcza w Gliwicach. Uroczystość konsekracji odbyła się 6 stycznia 2010 roku w Kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Konsekracji dokonał tradycyjnie ustępujący zwierzchnik Kościoła bp Janusz Jagucki oraz bp Milos Klatik, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Słowacji, oraz bp Hans-Jürgen Abromeit, zwierzchnik Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top