Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

bp Marcin Hintz

Biskup Marcin Hintz urodził się w Warszawie 21 maja 1968 roku. W latach 1987-1992 kształcił się w zakresie teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie a w latach 1988–1993 w zakresie filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1991 pracuje Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W latach 1993–1994 przebywał na stypendium doktoranckim na Uniwersytecie w Bonn.

W 1995 został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 1995–1998 pracował jako wikariusz w Żyrardowie, następnie był ewangelickim kapelanem wojskowym i dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA (1998–2001). W latach 2000-2011 był proboszczem parafii w Częstochowie.

Od 28 listopada 2010 roku proboszcz parafii w Sopocie.

W 2001 obronił doktorat na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na podstawie rozprawy „Wolność sumienia w Polsce po roku 1989 z perspektywy ewangelickiej. Analiza teologiczna”. W 2008 uzyskał habilitację na podstawie pracy „Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne”. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Teologii Systematycznej. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki ewangelickiej i ekumenizmu.

W dniu 4 grudnia 2010 Synod diecezjalny wybrał ks. Marcina Hinzta na urząd Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Konsekracja i introdukcja odbyła się 19 lutego 2011 roku w kościele Zbawiciela w Sopocie. Konsekratorem był zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Kadencja bp. Hintza jako biskupa pomorsko-wielkopolskiego obejmuje lata 2011-2021.

Żonaty, ma córkę.

Ważniejsze publikacje:

Kościół – pluralizm – Europa (red.), Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej, Warszawa 2005.
Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej, Wyd. „Głos Życia”, Katowice 2006.
Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, ChAT, Warszawa 2007.
Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny, (red. wspólnie z T. J. Zielińskim), ChAT, Warszawa 2010.

więcej: Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top