Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Biskup Diecezji Cieszyńskiej

bp Adrian Korczago

Biskup Adrian Korczago urodził się w 9 kwietnia 1964 roku w Zabrzu. Po studiach na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany 22 stycznia 1989 roku w Zabrzu. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii w Ustroniu. Uczestniczył w budowie parafii w Bładnicach na Śląsku Cieszyńskim, w 2000 roku został jej pierwszym proboszczem.

Od 1991 roku prowadzi zajęcia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, specjalizuje się w duszpasterstwie, homiletyce oraz kontaktach pastoralnych. Prowadził również zajęcia z duszpasterstwa wśród dzieci, katechetyki, metodyki katechetycznej i liturgiki dla studentów pedagogiki o specjalności edukacja religijna w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

W 1995 roku przebywał na stypendium zagranicznym na Uniwersytecie w Bonn, a w 2004 roku został doktorem teologii ewangelickiej. Pełni obowiązki kierownika Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej (Sekcji Teologii Ewangelickiej) ChAT.

Od 2002 roku członek Synodu Kościoła, przewodniczący synodalnej komisji ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego oraz ds. pastoralnych. Członek Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła. W latach 2011 – 2015 Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego.

Od 2007 roku jest dyrektorem Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a w latach 2008-2016 opiekunem duchowym studentów luteran ChAT. W latach 2008-2015 wiceprzewodniczący Światowej Organizacji Duszpasterstwa Interkulturalnego SIPCC (Society for Intercultural Patoral Care and Counselling). W latach 2010-2015 prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (TPiPP).

W latach 2013-2022 proboszcz parafii w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim.

Synod Diecezji Cieszyńskiej na sesji 21 listopada 2015 roku w Bielsku, wybrał ks. dr. Adriana Korczago na zwierzchnika diecezji.

Konsekrowany na biskupa i wprowadzony w urząd Biskupa Diecezji Cieszyńskiej w Święto Epifanii, 6 stycznia 2016 roku w Kościele Jezusowym, przez zwierzchnika Kościoła biskupa Jerzego Samca. Kadencja bp. Korczago jako biskupa cieszyńskiego obejmuje lata 2016-2026.

Bp dr Adrian Korczago jest żonaty i ma dorosłą córkę.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top