Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Biskup Diecezji Wrocławskiej

bp Waldemar Pytel

Biskup Waldemar Pytel urodził się 5 czerwca 1958 roku w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Technikum Budowlane ukończył w 1978 roku w Bielsku-Białej i po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 roku w oparciu o pracę pt.: „Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia”.

Został ordynowany na duchownego Kościoła 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką. W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze.

W latach1986-1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. Od 1997 do 2011 roku był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej.

W czasie obrad szóstej sesji XII kadencji Synodu Kościoła, 17 października 2009 roku w Warszawie, ks. Waldemar Pytel został wybrany Prezesem Synodu Kościoła.

W latach 2005-2007 był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Natomiast w latach 1995-1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji.

Dzięki m.in jego staraniom wpisano Kościół Pokoju na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

W dniu 7 marca 2015 roku, w Kościele Pokoju w Świdnicy, został konsekrowany i wprowadzony w urząd biskupa diecezji wrocławskiej przez zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca. Kadencja bp. Pytla jako biskupa wrocławskiego obejmuje lata 2015-2025.

Biskup Waldemar Pytel jest żonaty, ma dwóch synów.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top