Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Prezes Synodu

ks. dr Adam Malina

Ks. dr Adam Malina urodził się 9 września 1966 roku w Cieszynie. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbył w latach 1986 – 1991.

Od ordynacji na duchownego Kościoła w roku 1991, pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach – Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu, wpierw jako wikariusz, a później proboszcz.

Od roku 2001 jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła gdzie pełni funkcję przewodniczącego synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej, uczestniczy również w pracach Komisji ds. Mediów oraz Teologii i Konfesji. W roku 2014 został członkiem Rady Synodalnej Synodu Kościoła XIII kadencji.

Ks. Adam Malina jest przewodniczącym Redakcji Programów Religijnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przewodniczy Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej.

Jest także przewodniczącym Zarządu Oddziału Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej oraz redaktorem naczelnym portalu luteranie.pl.

W latach 2007-2014 był duszpasterzem Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Irlandii.

W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Autor publikacji z zakresu liturgiki, hymnologii, mediów i historii Kościoła.

Synod Kościoła w 2017 roku na I. sesji XIV kadencji wybrał ks. dr Adama Malinę na Prezesa Synodu Kościoła.

Żonaty. Ma troje dzieci.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top