Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Deklaracja współpracy
Warszawa, kwiecień-maj 1994

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej i Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, po wspólnej modlitwie i rozwadze, pragną osiągnąć pełniejszą społeczność w sprawach wiary i świadectwa. Wyrażają wolę zawiązania wspólnoty w służbie Słowa i sprawowania sakramentów. Po odbyciu szeregu rozmów w obrębie Komisji powołanej przez zwierzchności obu Kościołów stwierdzają co następuje:

  • Dialog prowadzony między naszymi Kościołami uświadomił nam zgodność w rozumieniu treści wiary i powołania do składania świadectwa wobec świata.
  • Wspólnie wierzymy, że Jezus Chrystus jest wcielonym Synem Bożym, jedynym Panem i Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
  • Wyznajemy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest jedyną normą wiary i życia naszego.
  • Wyznajemy wspólnie, że według Pisma Świętego usprawiedliwienie jest dziełem Boga w Chrystusie. Usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę w Syna Bożego, a nie na podstawie własnych zasług.
  • Wyrazem naszej chrześcijańskiej wiary jest posłuszeństwo Słowu Bożemu i czynna miłość inspirowana przez Ducha Świętego.
  • Potwierdzamy zgodność posłannictwa Ewangelii, uznajemy ważność udzielanego w obu Kościołach Sakramentu Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej oraz prawomocność ordynacji duchownych.
  • Ustanawiamy wspólnotę ołtarza i ambony.
  • Ufamy, że Duch Święty ukaże nam jeszcze inne formy świadectwa i służby, które pozwolą zademonstrować nasze posłuszeństwo Bogu i miłość do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z Bożą pomocą chcemy współpracować, wypełniać posłannictwo głoszenia Ewangelii, krzewić wiarę w Chrystusa, pogłębiać życie duchowe, wzajemnie dodawać sobie odwagi, przestrzegać zasad moralnych we wszystkich sferach ludzkiej działalności ku czci i chwale Boga żywego.

Uznajemy, że wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba, będziemy za obopólną zgodą zwierzchności Kościołów roztaczali wzajemną opiekę duszpasterską nad wyznawcami naszych Kościołów, nie oczekując od nich zmiany wyznania.

Treść tej deklaracji chcemy realizować w codziennym życiu, świadectwie wiary i w społeczności modlitwy. Kościoły nasze podejmować będą wysiłki i starania, mające na celu rozwój i pogłębienie bratniej współpracy we wszystkich dziedzinach życia kościelnego. Prosimy Boga w Trójcy Świętej jedynego o błogosławieństwo i Jemu powierzamy pieczę nad wspólnie podjętym dziełem budowania naszej wiary, nadziei i miłości.

Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top